Thiết bị lấy mẫu đất

Thiết bị lấy mẫu đất

Model:
Lấy mẫu đất

Lấy mẫu đất

Model:
Bộ phân loại đất

Bộ phân loại đất

Model: 424.38
Dụng cụ nạo vét bề mặt đáy nước

Dụng cụ nạo vét bề mặt đáy nước

Model: 445.10
Dụng cụ nạo vét cát và bùn

Dụng cụ nạo vét cát và bùn

Model: 445.70
Bộ lấy mẫu đất sợi thủy tinh Deluxe

Bộ lấy mẫu đất sợi thủy tinh Deluxe

Model: 209.27
Bộ lấy mẫu đất cơ bản

Bộ lấy mẫu đất cơ bản

Model: 209.53
Bộ lấy mẫu đất môi trường

Bộ lấy mẫu đất môi trường

Model: 209.57
Bộ khoan Flighted

Bộ khoan Flighted

Model: 209.61
Bộ lấy mẫu bùn đa lớp

Bộ lấy mẫu bùn đa lớp

Model: 209.41
Hệ thống lấy mẫu thử dưới đáy nước

Hệ thống lấy mẫu thử dưới đáy nước

Model: 5618.00
Bộ lấy mẫu chất lỏng riêng biệt bằng tay

Bộ lấy mẫu chất lỏng riêng biệt bằng tay

Model: 2200.10
Bộ lấy mẫu nước ngầm Piezometer

Bộ lấy mẫu nước ngầm Piezometer

Model: 209.20
Bộ chuẩn bị lỗ khoan

Bộ chuẩn bị lỗ khoan

Model: 400.78
Chùy xuyên cố điịnh

Chùy xuyên cố điịnh

Model: 59010
Bộ lấy mẫu lõi đất

Bộ lấy mẫu lõi đất

Model: 352.54
Bộ lấy mẫu đất

Bộ lấy mẫu đất

Model: 352.77
Bộ lấy mẫu đất chuyên nghiệp

Bộ lấy mẫu đất chuyên nghiệp

Model: 402.23
Thiết bị kiểm tra sức chống cắt của đất
Bộ lấy mẫu hơi khí trong đất

Bộ lấy mẫu hơi khí trong đất

Model: 209.19
Bộ khoan lấy mẫu hơi khí trong đất cứng

Bộ khoan lấy mẫu hơi khí trong đất cứng

Model: 209.24
Bộ lấy mẫu đất màu

Bộ lấy mẫu đất màu

Model: 424.35
84.24.6666.5646