Tủ an toàn phóng xạ lót chì

Tủ an toàn phóng xạ lót chì

Model: BDX.244-160
Tủ an toàn phóng xạ lót chì

Tủ an toàn phóng xạ lót chì

Model: BDX.244-110
Tủ lạnh an toàn phóng xạ lót chì

Tủ lạnh an toàn phóng xạ lót chì

Model: BDX244 – 003
84.24.6666.5646