AC/DC điều chỉnh điện áp cung cấp (Open Frame AC/DC Regulated Linear Power Supplies)

Model : 32000

From : Calex


Thông số kỹ thuật:
- Đầu vào A.C: 100/120/220/240 V AC +10%, -12%, 47 tới 60 Hz
- Đầu ra D.C: See Voltage/Current Rating Chart. Adjustment range ±5% minimum.
- Điều chỉnh dây: ±0.05% for a 10% line change.
- Điều chỉnh tải: ±0.05% for a 50% load change.
- Output Ripple: 2 V to 15 V units: 5.0 mV PK-PK maximum
                        20 V to 28 V units: 0.02% PK-PK maximum
- Mức đáp ứng: 50 µs for a 50% load change
- Bảo vệ quá tải hiện tại giới hạn tự động / uốn ngược
- Bảo vệ quá áp: Được xây dựng trên tất cả 5V đầu ra. Đặt ở 6,2V ±0,4V
                       Các mô hình khác sử dụng tùy chọn bảo vệ quá áp
- Sự ổn định: ±0.3% cho thời gian 24h sau 1h ấm lên
- Đánh giá nhiệt độ:
                   + Khoang tiêu chuẩn: 0°C to +50°C đánh giá đầy đủ, đánh giá không đầy đủ tuyến tính đến 40% ở 70° C
                   +Phạm vi mở rộng: -40°C to +50°C đánh giá đầy đủ, đáng giá không đầy đủ tuyến tính đến 40% ở 70° C
- Hệ số nhiệt độ:  ±0,03% /°Ctối đa
- Hiệu quả (điển hình) 5V đơn vị: 45%; 12 V đến 15 V đơn vị: 55%; 24 V đơn vị: 60%
- Cô lập đầu vàovới mặt đất: 3750 VACmin
              Đầu vào đến đầu ra (s): 3750 V AC min.
              Đầu ra cho mặt đất: 500 V AC min.
              Rò rỉ hiện nay (sống với mặt đất): 5 μA max

Sản phẩm khác cùng hãng

Nhiệt kế cầm tay

Nhiệt kế cầm tay

Model: ST 680 series
Bộ điều khiển với điểm đặt kép (Controller with Dual Setpoint)
Thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng(Touch-Screen Terminal)
Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple)

Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple)

Model:
Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple M)

Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple M)

Model:
Cảm biến nhiệt kế Epsilon (PyroEpsilon)
Nhiệt kế hồng ngoại cầm tay (Handheld Infrared Thermometer-Pyropen)
Nhiệt kế cổng USB cho PC (PyroUSB PC Configurable)
Nhiệt kế hồng ngoại cầm tay (Low Cost Handheld Infrared Thermometer)
Nhiệt kế cổng USB 2.2 (PyroUSB 2.2)

Nhiệt kế cổng USB 2.2 (PyroUSB 2.2)

Model:
PYROCOUPLE SERIES (Dòng sản phẩm cảm biến nhiệt độ)
PYROCOUPLE M SERIES (Dòng cảm biến nhiệt độ M )
PYRO EPSILON SERIES (Dòng cảm biến nhiệt kế EPSILON)
PYRO USB SERIES(Dòng nhiệt kế USB)

PYRO USB SERIES(Dòng nhiệt kế USB)

Model:
PYRO BUS SERIES (Dòng cảm biến nhiệt kế PYRO BUS)
84.24.6666.5646