Nhiệt kế cổng USB 2.2 (PyroUSB 2.2)

From : Calex


 

Thông số kỹ thuật:

- Nhiệt độ:      LT: 45 ° C đến 300 ° C (chỉ PU151lT2.2)
                       PT: 100 ° C đến 400 ° C (
chỉ PU151PT2.2)
                       MT: 250 ° C đến 1000 ° C
                       HT: 450 ° C đến 2000 ° C

- Trường xem: 15:01 (PU151lT hoặc PT)
                    
   25:1 (PU251MT hoặc HT)
                     
  75:1 (PU751MT hoặc HT)
                     
  ø7.5mm @ 500mm (PUCFMT hoặc HT)

- Đầu ra: Có thể lựa chọn 4 đến 20 mA hoặc 0-20 mA
(tuyến tính với nhiệt độ)

- Cấu hình: thông qua cổng PC phù hợp USB 2.0

- Độ chính xác: ± 1% đọc hoặc ± 2 ° C, tùy theo điều kiện nào lớn hơn
- Lặp lại: ± 0,5% đọc hoặc ± 0,5 ° C, tùy theo điều kiện nào lớn hơn

- Độ phát xạ cài đặt: 0,1-1,0

- Thời gian đáp ứng, T90: 240 ms (90% phản hồi)
- Phạm vi quang phổ: 2,0 đến 2,4 micron
- Cung cấp điện áp: 24 V DC (26 V
DC lớn nhất)
- Bộ cảm biến điện áp: 11 VDC
nhỏ nhất
-
Vòng Trở kháng lớn nhất: 900 Ω 24 VDC
- Span: Nhiệt độ tối đa (lên đến 1.550 ° C)
- Span tối thiểu: 100 ° C

Sản phẩm khác cùng hãng

Nhiệt kế cầm tay

Nhiệt kế cầm tay

Model: ST 680 series
Bộ điều khiển với điểm đặt kép (Controller with Dual Setpoint)
Thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng(Touch-Screen Terminal)
Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple)

Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple)

Model:
Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple M)

Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple M)

Model:
Cảm biến nhiệt kế Epsilon (PyroEpsilon)
Nhiệt kế hồng ngoại cầm tay (Handheld Infrared Thermometer-Pyropen)
Nhiệt kế cổng USB cho PC (PyroUSB PC Configurable)
Nhiệt kế hồng ngoại cầm tay (Low Cost Handheld Infrared Thermometer)
PYROCOUPLE SERIES (Dòng sản phẩm cảm biến nhiệt độ)
PYROCOUPLE M SERIES (Dòng cảm biến nhiệt độ M )
PYRO EPSILON SERIES (Dòng cảm biến nhiệt kế EPSILON)
PYRO USB SERIES(Dòng nhiệt kế USB)

PYRO USB SERIES(Dòng nhiệt kế USB)

Model:
PYRO BUS SERIES (Dòng cảm biến nhiệt kế PYRO BUS)
84.24.6666.5646