PYROCOUPLE SERIES (Dòng sản phẩm cảm biến nhiệt độ)

From : Calex


 

Các dòng sản phẩm cảm biến nhiệt độ là một loạt các cảm biến nhiệt độ nhỏ gọn, hiện tại có thể được đặt mua, đầu ra điện áp hoặc dòng điện; rộng (2:1) trung bình (15:1), hẹp (30:1) hoặc điểm kín (đo tại chỗ Ø5 mm @ khoảng cách100 mm) quang học và mức thấp dải nhiệt độ (-20 đến 100 º C) trung bình (0-250 º C) hoặc phạm vi nhiệt độ cao (từ 0 đến 500 º C). Tất cả các đơn vị có phát xạ cố định 0,95. Tất cả các mô hình 4 dây có đầu ra điện áp hoặc dòng điện để chỉ ra nhiệt độ đạt được với một đầu ra 4-20mA để cho biết nhiệt độ cảm biến

MODEL

PC21LT-0 quang học 2:01, nhiệt độ từ -20 đến 100 º C, đầu ra 4-20 mA
PC21MT 0 quang học 2:01,
nhiệt độ 0 đến 250 º C, đầu ra 4-20 mA
PC21LT (1-4) quang học 2:01,
nhiệt độ từ -20 đến 100 º C, lựa chọn đầu ra từ 1 đến 4
PC21MT (1-4) quang học 2:01,
nhiệt độ 0 đến 250 º C, lựa chọn đầu ra từ 1 đến 4
PC151LT-0 quang học 15:01,
nhiệt độ từ -20 đến 100 º C, đầu ra 4-20 mA
PC151MT-0 quang học 15:01,
nhiệt độ 0 đến 250 º C, đầu ra 4-20 mA
PC151HT-0 quang học 15:01,
nhiệt độ 0 đến 500 º C, đầu ra 4-20 mA
PC151LT (1-4) quang học 15:01,
nhiệt độ từ -20 đến 100 º C, lựa chọn đầu ra từ 1 đến 4
PC151MT (1-4) quang học 15:01,
nhiệt độ 0 đến 250 º C, lựa chọn đầu ra từ 1 đến 4
PC151HT (1,3,4) quang học 15:01,
nhiệt độ 0 đến 500 º C, lựa chọn đầu ra từ 1, 3, 4
PC301LT-0 quang học 30:1,
nhiệt độ từ -20 đến 100 º C , đầu ra 4-20 mA
PC301MT-0 quang học 30:1,
nhiệt độ 0 đến 250 º C, đầu ra 4-20 mA
PC301HT-0 quang học 30:1,
nhiệt độ 0 đến 500 º C, đầu ra 4-20 mA
PC301LT (1-4) quang học 30:1,
nhiệt độ từ -20 đến 100 º C, tùy chọn đầu ra 1-4
PC301MT (1-4) quang học 30:1,
nhiệt độ 0 đến 250 º C, tùy chọn đầu ra 1-4
PC301HT (1,3,4) quang học 30:1,
nhiệt độ 0 đến 500 º C, lựa chọn đầu ra từ 1, 3, 4
PCCFLT-0 quang học
tập chung kín, nhiệt độ từ -20 đến 100 º C, đầu ra 4-20 mA
PCCFMT-0 quang học
tập chung kín, nhiệt độ 0 đến 250 º C, đầu ra 4-20 mA
PCCFHT-0 quang học
tập chung kín, nhiệt độ 0 đến 500 º C, đầu ra 4-20 mA
PCCFLT (1-4) quang học
tập chung kín, nhiệt độ từ -20 đến 100 º C, tùy chọn đầu ra 1-4
PCCFMT (1-4) quang học
tập chung kín, nhiệt độ 0 đến 250 º C, tùy chọn đầu ra 1-4
PCCFHT-(1,3,4) quang học
tập chung kín, nhiệt độ 0 đến 500 º C, lựa chọn đầu ra từ 1, 3, 4

TÙY CHỌN ĐẦU RA

0 = 2 dây, 4-20 mA
1 = 4
dây, 0-50 mV (mục tiêu tạm thời), 4-20 mA (cảm biến nhiệt độ.)
2 = 4
dây, Cặp nhiệt điện T (mục tiêu tạm thời), 4-20 mA (cảm biến nhiệt độ.)
3 = 4
dây, Cặp nhiệt điện J (mục tiêu tạm thời), 4-20 mA (cảm biến nhiệt độ.)
4 = 4
dây, Cặp nhiệt điện K (mục tiêu tạm thời), 4-20 mA (cảm biến nhiệt độ.)

** Đối với các tùy chọn 2 phiên bản thêm £ 10 cho đơn giá.
Làm mát cho
vỏ bọc bằng không khí / nước, thêm WJ cho model số (bao gồm vành thanh lọc không khí)
(Lưu ý: Phải được sắp xếp với bộ cảm biến, có thể không được trang bị thêm Ví dụ PC21MT-0WJ.)

 

PHỤ KIỆN
FBS cố định khung giá cho các bộ cảm biến nhỏ gọn
ABS điều chỉnh khung giá cho các bộ cảm biến nhỏ gọn
APSW
không khí tẩy vành nhỏ gọn 02:01 cảm biến
APSN
không khí tẩy cho 15:01, 30:1 chặt chẽ, tập trung vào cảm biến nhỏ gọn
LSTS Laser
công cụ quan trắc cho cảm biến nhỏ gọn
PCCE cáp mở rộng, cho cảm biến PC
không làm mát, tùy chọn 0 (30 m tối đa tổng số chiều dài cáp)
PCCEV cáp mở rộng, cho cảm biến
PC, tùy chọn 1 (30 m tối đa tổng số chiều dài cáp)
PCCET cáp mở rộng, cho cảm biến
PC, tùy chọn 2 (30 m tối đa tổng số chiều dài cáp)
PCCEJK cáp mở rộng, tùy chọn bộ cảm biến
PC 3 và 4 (30 m tối đa tổng số chiều dài cáp.)
PCCEHT cáp mở rộng, nhiệt độ cao, cảm biến làm mát bằng
PC (tối đa 30 m chiều dài toàn.)
*** (Lưu ý: 1
m cáp được xem như là tiêu chuẩn trên tất cả các cảm biến, cáp mở rộngthêm điều này. Ví dụ: 2 x PCCE = 3 m tổng chiều dài cáp)
CALCERT
A giấy chứng nhận hiệu chuẩn
CALCERT B hiệu chuẩn
lại cấp giấy chứng nhận

Sản phẩm khác cùng hãng

Nhiệt kế cầm tay

Nhiệt kế cầm tay

Model: ST 680 series
Bộ điều khiển với điểm đặt kép (Controller with Dual Setpoint)
Thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng(Touch-Screen Terminal)
Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple)

Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple)

Model:
Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple M)

Cảm biến nhiệt độ (PyroCouple M)

Model:
Cảm biến nhiệt kế Epsilon (PyroEpsilon)
Nhiệt kế hồng ngoại cầm tay (Handheld Infrared Thermometer-Pyropen)
Nhiệt kế cổng USB cho PC (PyroUSB PC Configurable)
Nhiệt kế hồng ngoại cầm tay (Low Cost Handheld Infrared Thermometer)
Nhiệt kế cổng USB 2.2 (PyroUSB 2.2)

Nhiệt kế cổng USB 2.2 (PyroUSB 2.2)

Model:
PYROCOUPLE M SERIES (Dòng cảm biến nhiệt độ M )
PYRO EPSILON SERIES (Dòng cảm biến nhiệt kế EPSILON)
PYRO USB SERIES(Dòng nhiệt kế USB)

PYRO USB SERIES(Dòng nhiệt kế USB)

Model:
PYRO BUS SERIES (Dòng cảm biến nhiệt kế PYRO BUS)
84.24.6666.5646