RF Modem

Model : RF310M

From : Campbell


 

RF Modem

RF310M Specifications

-                Power: 35 mA at 5 Vdc (from pin 1 on the datalogger's CS I/O 9-pin connector)

-                Weight: 227 g (8 oz)

-                Dimensions

-                Without Mounts:
16.3 x 8.4 x 2.5 cm
(6.4" x 3.3"x 1.0")

-                With Mounts and Connectors:
17.3 x 11.9 x 2.5 cm
(6.8" x 4.7" x 1.0")

-                Operating Temperature Range

-                Standard: -25° to +50°C

-                Extended: -55° to +70°C

Sản phẩm khác cùng hãng

Trạm khí tượng tự động

Trạm khí tượng tự động

Model: BWS200
Trạm KT tự động

Trạm KT tự động

Model: T107
Đồng bộ thiết bị đo lường

Đồng bộ thiết bị đo lường

Model: SDM-CD8S Solid-State
Bộ lưu trữ dữ liệu

Bộ lưu trữ dữ liệu

Model: CR200X
Wind Monitor AQ

Wind Monitor AQ

Model: 05305
Wind Monitor

Wind Monitor

Model: 05106
Wind Sentry Anemometer

Wind Sentry Anemometer

Model: 03101
Conductivity-Probe Interface

Conductivity-Probe Interface

Model: A547
Averaging Thermocouple

Averaging Thermocouple

Model: TCAV
Temperature Probe for Harsh Environments

Temperature Probe for Harsh Environments

Model: 109SS
Temperature Probe

Temperature Probe

Model: 109
Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

Model: NR01 CS215
4-Component Net Radiometer

4-Component Net Radiometer

Model: NR01
Pyranometer

Pyranometer

Model: SP-110
Đo mưa chao lật

Đo mưa chao lật

Model: TE525-ET
Mountable Display With Keyboard

Mountable Display With Keyboard

Model: CD100
DataView II Display

DataView II Display

Model: CD295
bộ bàn phím và hiển thị cho CR1000 or CR800

bộ bàn phím và hiển thị cho CR1000 or CR800

Model: CR1000KD
UHF/VHF RF Base Station

UHF/VHF RF Base Station

Model: RF500B
Radio Modem

Radio Modem

Model: RF500M
84.24.6666.5646