Temperature Probe

Model : 109

From : Campbell


 

Temperature Probe

109-L Specifications

-                Sensor: BetaTherm 10K3A11B Thermistor

-                Tolerance: ±0.2°C over 0° to 70°C range

-                Temperature Measurement Range: -50° to +70°C

-                Steinhart-Hart Equation Error (maximum): 0.03°C at -50°C

-                Interchangeability Error: < ±0.2°C over 0° to 70°C range increasing to 5°C at -50°C

-                Time Constant in Air: 30 to 60 s in a wind speed of 5 m s-1

-                Maximum Cable Length: 305 m (1000 ft)

-                Maximum Submersion Depth: 15.24 m (50 ft)

-                Probe Length: 10.4 cm (4.1 in.)

-                Probe Diameter: 0.762 cm (0.3 in.)

-                Weight with 10-ft cable: 136 g (5 oz)

Sản phẩm khác cùng hãng

Trạm khí tượng tự động

Trạm khí tượng tự động

Model: BWS200
Trạm KT tự động

Trạm KT tự động

Model: T107
Đồng bộ thiết bị đo lường

Đồng bộ thiết bị đo lường

Model: SDM-CD8S Solid-State
Bộ lưu trữ dữ liệu

Bộ lưu trữ dữ liệu

Model: CR200X
Wind Monitor AQ

Wind Monitor AQ

Model: 05305
Wind Monitor

Wind Monitor

Model: 05106
Wind Sentry Anemometer

Wind Sentry Anemometer

Model: 03101
Conductivity-Probe Interface

Conductivity-Probe Interface

Model: A547
Averaging Thermocouple

Averaging Thermocouple

Model: TCAV
Temperature Probe for Harsh Environments

Temperature Probe for Harsh Environments

Model: 109SS
Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

Model: NR01 CS215
4-Component Net Radiometer

4-Component Net Radiometer

Model: NR01
Pyranometer

Pyranometer

Model: SP-110
Đo mưa chao lật

Đo mưa chao lật

Model: TE525-ET
Mountable Display With Keyboard

Mountable Display With Keyboard

Model: CD100
DataView II Display

DataView II Display

Model: CD295
bộ bàn phím và hiển thị cho CR1000 or CR800

bộ bàn phím và hiển thị cho CR1000 or CR800

Model: CR1000KD
RF Modem

RF Modem

Model: RF310M
UHF/VHF RF Base Station

UHF/VHF RF Base Station

Model: RF500B
Radio Modem

Radio Modem

Model: RF500M
84.24.6666.5646