Hệ điện di dọc

Model : DGGE

From : Cleaver-Anh


-         Lý tưởng cho việc nghiên cứu các đột biến và hiện tượng đa hình của DNA trong bệnh tật

-         Tối đa đưa vào 96 mẫu

-         Định dạng lớn – tấm kính 20 x 20 cm

-         Sử dụng với 100ml máy trộn gradient để tạo 2 gel gradient biến tính song song 1mm

-         Tương thích với microplate và khối chu trình nhiệt

-         Phân tích đầy đủ phạm vi của “DGGE” được thực hiện trong thiết bị này. Trong quá trình điện di gel gradient biến tính bộ đệm được làm nóng bằng 1 thiết bị sưởi 40Watt và nhiệt độ được kiểm soát bởi 1 điều khiển nhiệt độ bên ngoài nối với cảm biến nhiệt bên trong, cho phép nhiệt độ del được thiết lập tới nhiệt độ tan chảy (Tm) của khuếch đại DNA đột biến đa hình. Nhiệt độ có thể điều chỉnh từ 1ºC lên tối đa 70ºC

Thông số kỹ thuật:

-         Kích thước Gel (Wx L): 16 x 17.5cm

-         Kích thước tấm (Wx L): 20 x 20cm

-         Kích thước thiết bị (W x D x H): 26 x 16 x 28cm

-         Mẫu tối đa : 192 mẫu, 48 mẫu mỗi gel

-         Thể tích vùng đệm: tối thiểu 1200 ml và tối đa 5600 ml

-          Các lược có sẵn

+ Với độ rộng: 0.75, 1, 1.5, 2mm

+ Với số mẫu: 1, 5, 10, 18MC, 24, 30, 36 MC, 48

Sản phẩm khác cùng hãng

Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSUB Mini
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Midi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Choice
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Maxi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Screen
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub4
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MSMIDI96
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini Wide
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-3AMP
Máy ly tâm Quickspin

Máy ly tâm Quickspin

Model: CSLQSPIN
Omni PETTE đơn kênh

Omni PETTE đơn kênh

Model: SKU CV2
Máy quét MicroScan

Máy quét MicroScan

Model: CLS-MSCAN
Pipet đa kênh

Pipet đa kênh

Model: OmniPETTE 8 & 12 Mul
Pipet có bộ lọc

Pipet có bộ lọc

Model: OmniPET Pipette Fill
Bộ Liên Kết UV Chéo

Bộ Liên Kết UV Chéo

Model: CL 580
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: NanoPAC-300
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: EV200
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-300V
Thùng bảo quản đá

Thùng bảo quản đá

Model: CSLIB
84.24.6666.5646