Hệ điện di dọc

Model : OmniPage mini

From : Cleaver-Anh


-         Cấu trúc khuôn đúc nhựa

-         Nhanh chóng đúc và tải gel

-         Thiết lập làm mát nhanh

-         Chạy lên tới 4 gels

Thông số kỹ thuật:

-         Kích thước Gel (Wx L): 7.5 x 8cm

-         Kích thước tấm (Wx L): 10 x 10cm

-         Kích thước thiết bị (W x D x H): 19 x 13 x 15cm

-         Mẫu tối đa : 80 mẫu, 20 mẫu mỗi gel

-         Thể tích vùng đệm: tối thiểu 250 ml và tối đa 1200 ml

-          Các lược có sẵn

+ Với độ rộng: 0.75, 1, 1.5, 2 mm

+ Với số mẫu: 1, 5, 8MC, 9, 10, 12, 16 MC, 20

Sản phẩm khác cùng hãng

Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSUB Mini
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Midi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Choice
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Maxi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Screen
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub4
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MSMIDI96
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini Wide
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: DGGE
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-3AMP
Máy ly tâm Quickspin

Máy ly tâm Quickspin

Model: CSLQSPIN
Omni PETTE đơn kênh

Omni PETTE đơn kênh

Model: SKU CV2
Máy quét MicroScan

Máy quét MicroScan

Model: CLS-MSCAN
Pipet đa kênh

Pipet đa kênh

Model: OmniPETTE 8 & 12 Mul
Pipet có bộ lọc

Pipet có bộ lọc

Model: OmniPET Pipette Fill
Bộ Liên Kết UV Chéo

Bộ Liên Kết UV Chéo

Model: CL 580
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: NanoPAC-300
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: EV200
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-300V
Thùng bảo quản đá

Thùng bảo quản đá

Model: CSLIB
84.24.6666.5646