Hệ thống điện di ngang

Model : MultiSub Choice

From : Cleaver-Anh


Có thể giải quyết lên tới 210 mẫu, lý tưởng cho phân tích mảnh hạn chế, chuẩn bị mẫu hoặc kiểm tra số lượng mẫu lớn

  3 loại khay tùy chọn có sẵn 15 x 7 cm, 15 x 10 cm và 15 x 15 cm. Với MultiSub Choice Stretch cho nghiên cứu với độ chính xác cao có khay tùy chọn 15 x 20 cm, 15 x 25cm với 4 lược 28 mẫu

 

Thông số kỹ thuật:

-         Kích thước gel (WxL): 15 x 7cm, 15 x 10cm, 15 x 15cm, 15 x 20cm, 15 x 25cm

-         Kích thước thiết bị: 26.5 x 17.5 x 9 cm

-         Mẫu tối đa:

+ Khay 15 x 7 cm: 70 mẫu

+ Khay 15 x 10 cm: 140 mẫu

+ Khay 15 x 15 cm: 210 mẫu

+ Khay 15 x 20 cm: 280 mẫu

+ Khay 15 x 25 cm: 350 mẫu

-         Thể tích vùng đệm:

+ Choice: 500ml

+ Choice Stretch: 1000ml

-         Các lược có sẵn

+ Với độ rộng: 0.75, 1, 1.5, 2 mm

+ Với số mẫu: 1, 2, 4, 10, 10MC; 12, 14MC; 16, 18MC ; 20, 28MC; 30MC; 35

Sản phẩm khác cùng hãng

Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSUB Mini
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Midi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Maxi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Screen
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub4
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MSMIDI96
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini Wide
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: DGGE
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-3AMP
Máy ly tâm Quickspin

Máy ly tâm Quickspin

Model: CSLQSPIN
Omni PETTE đơn kênh

Omni PETTE đơn kênh

Model: SKU CV2
Máy quét MicroScan

Máy quét MicroScan

Model: CLS-MSCAN
Pipet đa kênh

Pipet đa kênh

Model: OmniPETTE 8 & 12 Mul
Pipet có bộ lọc

Pipet có bộ lọc

Model: OmniPET Pipette Fill
Bộ Liên Kết UV Chéo

Bộ Liên Kết UV Chéo

Model: CL 580
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: NanoPAC-300
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: EV200
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-300V
Thùng bảo quản đá

Thùng bảo quản đá

Model: CSLIB
84.24.6666.5646