Hệ thống điện di ngang

Model : MultiSub Screen

From : Cleaver-Anh


Có thể giải quyết lên tới 672 mẫu, lý tưởng cho kiểm tra số lượng lớn mẫu hoặc phân tách mở rộng với độ chính xác cao

  3 loại khay tùy chọn có sẵn 26 x 16cm, 26 x 24cm và 26 x 32cm

Thông số kỹ thuật:

-         Kích thước gel (WxL): 26 x 16cm, 26 x 24cm và 26 x 32cm

-         Kích thước thiết bị: 50 x 28 x 9 cm

-         Mẫu tối đa:

+ Khay 26 x 16 cm: 336 mẫu

+ Khay 26 x 24 cm: 504 mẫu

+ Khay 26 x 32 cm: 672 mẫu

-         Thể tích vùng đệm:  1400ml

-         Các lược có sẵn

+ Với độ rộng: 0.75, 1, 1.5, 2 mm

+ Với số mẫu: 28MC; 56MC

Sản phẩm khác cùng hãng

Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSUB Mini
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Midi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Choice
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Maxi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub4
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MSMIDI96
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini Wide
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: DGGE
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-3AMP
Máy ly tâm Quickspin

Máy ly tâm Quickspin

Model: CSLQSPIN
Omni PETTE đơn kênh

Omni PETTE đơn kênh

Model: SKU CV2
Máy quét MicroScan

Máy quét MicroScan

Model: CLS-MSCAN
Pipet đa kênh

Pipet đa kênh

Model: OmniPETTE 8 & 12 Mul
Pipet có bộ lọc

Pipet có bộ lọc

Model: OmniPET Pipette Fill
Bộ Liên Kết UV Chéo

Bộ Liên Kết UV Chéo

Model: CL 580
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: NanoPAC-300
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: EV200
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-300V
Thùng bảo quản đá

Thùng bảo quản đá

Model: CSLIB
84.24.6666.5646