Hệ thống điện di ngang

Model : MultiSub4

From : Cleaver-Anh


 

-         Phân tách tối đa 1200 mẫu trong ít nhất 15 phút với 4 khay gel ngang xếp chồng

-         Lược 2 mặt độ dày 1.5mm cho phép nhiều thể tích mẫu được tải lên mỗi giếng

-         3 lựa chọn về khay 8x6, 8x12, 8x18 cm (WxL) tạo nên sự linh hoạt tối đa.

-         Không gian khuôn nhỏ làm giảm không gian sử dụng đối với phòng thí nghiệm

Thông số kỹ thuật:

-         Kích thước Gel (Wx L): 8 x 6 cm, 8 x 12cm, 8 x 18 cm

-         Kích thước thiết bị: 35 x 11 x 16 cm (W x D x H)

-         Mẫu tối đa với khay 18cm

+ với chiều dài chạy 1cm: 306

+ với chiều dài chạy 2cm: 244

+ với chiều dài chạy 3cm: 72

-         Thể tích vùng đệm: 200, 400, 600 hoặc 800ml

-         Các lược có sẵn

+ Với độ rộng: 1, 1.5 mm

+ Với số mẫu: 1, 8, 12, 18 DuoCombs 

           

Sản phẩm khác cùng hãng

Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSUB Mini
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Midi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Choice
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Maxi
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MultiSub Screen
Hệ thống điện di ngang

Hệ thống điện di ngang

Model: MSMIDI96
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: OmniPage mini Wide
Hệ điện di dọc

Hệ điện di dọc

Model: DGGE
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-3AMP
Máy ly tâm Quickspin

Máy ly tâm Quickspin

Model: CSLQSPIN
Omni PETTE đơn kênh

Omni PETTE đơn kênh

Model: SKU CV2
Máy quét MicroScan

Máy quét MicroScan

Model: CLS-MSCAN
Pipet đa kênh

Pipet đa kênh

Model: OmniPETTE 8 & 12 Mul
Pipet có bộ lọc

Pipet có bộ lọc

Model: OmniPET Pipette Fill
Bộ Liên Kết UV Chéo

Bộ Liên Kết UV Chéo

Model: CL 580
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: NanoPAC-300
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: EV200
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-300V
Thùng bảo quản đá

Thùng bảo quản đá

Model: CSLIB
84.24.6666.5646