Hệ thống lên men cô đặc

From : G&P Biotech1. Giới thiệu chung

 

Ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải đang là một vấn đề vô cùng cấp bách trên toàn cầu, đặc biệt là những nước đang phát triển. Bên cạnh đó, nhu cầu năng lượng cho ngành công nghiệp và sinh hoạt ngày càng cao trong khi ngành sản xuất năng lượng đang đương đầu với nhiều khó khăn như sự không ổn định về thủy điện theo mùa, nhiên liệu cho nhiệt điện khan hiếm dần,....
Chính vì vậy, G&P Biotech đã đầu tư nghiên cứu và thành công trong việc chiết xuất năng lượng sinh học từ rác thải hữu cơ (thực phẩm).
 
Dự án thí điểm thành công tại Quận Gangbuck-gu, Seoul, Hàn Quốc (11/2011).
 
Phương pháp thu năng lượng sinh học bằng lên men vi sinh khô (MFB) đã góp phần giải quyết một phần rất lớn rác thải hữu cơ gây ô nhiễm môi trường & nguồn nước, đồng thời tạo ra năng lượng sinh học và thành phẩm để ứng dụng cho công nghiệp, sưởi ấm, chất đốt.
 
Các công ty khác tập trung vào việc giảm rác thải thực phẩm, nhưng chúng tôi là công ty đầu tiên xem xét quá trình sau đó là quá trình chuyển đổi rác thải thực phẩm thành năng lượng.
 
Quyền sở hữu trí tuệ –Giấy chứng nhận bằng sáng chế: Đăng ký số 10-1137758 
                                   –Ứng dụng Quốc tế số PCT/KR2012/3206
Chứng nhận công nghệ–Chứng nhận xanh số GT-13-00012 

2. Nền tảng nghiên cứu

Cấm đổ rác xuống biển

- Lượng rác thải thực phẩm tạo ra khoảng 9,340 tấn/ngày

- Khó khăn trong việc mở rộng xử lý chất thải

- Tăng chi phí trong việc xử lý chất thải

Sự thân thiện môi trường từ rác thải thực phẩm

- Không mùi trong quá trình vận tải, thu gom

- Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do nước thải cao

Tái chế rác thải thực phẩm

- Kinh tế thấp của thức ăn gia súc, hỗn hợp, khí hóa, v.v…. 

- Cần đa dạng các nguồn tái tạo mới

3. Phương pháp MFB – Chứng nhận công nghệ xanh (2013.01.31)

Công nghệ:phương pháp MFB(thu năng lượng sinh học bằng lên men khô)

Phương pháp MFB là

Rác thải thực phẩm được lên men bằng máy cô đặc lên men khô. Thành phẩm của quá trình này được chuyển hóa thành năng lượng bằng hệ thống chiết xuất năng lượng. 
 

4. Máy cô đặc lên men khô
Máy cô đặc lên men khô được trang bị khử mùi, RFID, động cơ truyền động, khuấy, v.v… được duy trì ổn ở nhiệt độ ổn định bằng bộ phận khử mùi chất thải nhiệt cho môi trường tối ưu cho sự tăng trưởng của các vi sinh vật lên men hữu cơ.

5. Quy trình của phương pháp MFB6. Hiệu quả mong đợi của phương pháp MFB7. Nhà máy hoạt động phương pháp MFB – quy mô nhỏ (S) 8. Nhà máy hoạt động phương pháp MFB – quy mô lớn (L) 
9. Chứng nhận xanh & Đánh giá phương pháp MFB

9.1. Trình độ của công nghệ
•Chứng nhận lĩnh vực bảo vệ và bảo tồn môi trường
•Nhóm sản phẩm tạo hữu cơ bằng sản phẩm trong tự nhiên
•Tiểu nhóm xử lý bùn nước thải/ rác thải thực phẩm
Nó phù hợp với trình độ công nghệ“tỉ lệ nguyên liệu tái chế hơn 70%” về“tái tạo tài nguyên hữu ích và công nghệ tái chế nguyên liệu”đó là yếu tố công nghệ cốt lõi của tiểu nhóm bùn nước thải/ rác thải thực phẩm (T100402) trong“Hướng dẫn hoạt động cho Chứng nhận xanh”
※Kiểm tra thử nghiệmthu 35kg dầu sinh học, 35kg than hoạt tính, 20kg khí sinh học được sản xuất từ 100kg bùn khô rác thải thực phẩm, nó phù hợp với trình độ công nghệ bằng cách đạt được “tỉ lệ nguyên liệu tái chế hơn 90%”
9.2. Sự tuyệt vời của công nghệ
- Công nghệ ứng dụng là phương pháp MFB đó là vận chuyển 30% bùn lên men còn lại đến nhà máy tái tạo tài nguyên sau khi giảm được 70% rác thải thực phẩm, và sau đó sản xuất dầu sinh học, than hoạt tính và khí sinh học bằng quy trình nhiệt phân. 
- Dầu sinh học và than hoạt tính thu được có chất lượng tuyệt vời trên cả mức tiêu chuẩn quy phạm, do đó nó được đánh giá là sẵn sàng để được thị trường đón nhận và tiêu thụ. 
(①tiêu chuẩn quy phạm của dầu sinh học–năng lượnge 8,000kcal/kg, hàm lượng Oxy ít hơn 10wt%, hàm lượng chất rắn ít hơn 0.5wt% ②tiêu chuẩn quy phạm của than hoạt tính – hấp thụ i-ốt hơn 600mg/g) 
- Khí sinh học sản xuất ra được quay vòng sử dụng làm nhiên liệu để duy trì nhiệt độ 550℃của thiết bị nhiệt phân để đạt được bảo toàn năng lượng. 
- Trong trường hợp thiết bị hoạt động quy mô 1,200kg/ngày, tổng chi phí vận hành và chi phí lao động là 740,000won/ngày, thì bán sản phẩm thu được lợi nhuận ròng là 1,200,000won/ngày. 
- Nó được đánh giá cho cơ sở xử lý rác thải thực phẩm (quy mô nhỏ, không nước thải rác thực phẩm) cho các vấn đề trong nước. 
9.3. Hiệu quả xanh
- Trong trường hợp tái chế 100kg/ngàybùn rác thải thực phẩm, nó giảm được 54kg/ngày lượng khí CO2, do đó hiệu quả xanh là điều tuyệt vời. 
- Các sản phẩm tái chế cuối cùng có hiệu suất  cao hơn các phương pháp hiện nay, cũng như không cần phụ gia (mùn cưa, trấu), giảm tối đa nước thải và mùi hôi mang lại sự thân thiện môi trường. 
- Nó được đánh giá là mang lại tác dụng giảm nhập khẩu dầu nhiên liệu và than hoạt tính.


10. Thiết bị lên men cô đặc tiêu chuẩn


Hệ thống cô đặc lên men 50 tấn / ngàyMáy lên men cô đặc quy mô lớn 5 tấn / ngày 


 


 
84.24.6666.5646