Máy đo quang hợp mẫu lỏng

Máy đo quang hợp mẫu lỏng

Model: CHLOROLAB 2 System
Máy đo quang hợp mẫu lỏng dưới ánh sáng

Máy đo quang hợp mẫu lỏng dưới ánh sáng

Model: CHLOROLAB 3 System
Máy đo diệp lục

Máy đo diệp lục

Model: CL 01
Máy đo huỳnh quang diệp lục

Máy đo huỳnh quang diệp lục

Model: PPEA
84.24.6666.5646