Cảm biến đo tốc độ gió không dây

Cảm biến đo tốc độ gió không dây

Model: Anemo4403 RF
Cảm biến đo tốc độ gió không dây, nguồn pin

Cảm biến đo tốc độ gió không dây, nguồn pin

Model: Anemo4403 RF BAT
84.24.6666.5646