Máy đo khúc xạ (Bypass Proces Refractometer)

Model : PRB21

From : Kruss - Đức


MÁY ĐO KHÚC XẠ (Bypass Proces Refractometer)
Thông số kỹ thuật
- Measurement range:
                         1.3300 nD–1.5600 nD
                         0–95 %Brix
- Accuracy:
                         PRB-H: 0.00002 nD; 0.02 %Brix
                         PRB-S: 0.0002 nD; 0.2 %Brix
- Resolution:
                         PRB-H: 0.00001 nD; 0.01 %Brix
                         PRB-S: 0.0001 nD; 0.1 %Brix
- Measurement units:
                         Refractive Index [nD]
                         Saccarose [%Brix]
                         Invert Sugar [%Brix]
                         Glucose [%Brix]
                         Fructose [%Brix]
- Measurement time: 3–60 s
- Temperature measurement: -10 – 99.9 °C
- Temperature resolution: 0.1 °C
- Temperature accuracy: 0.2 °C
- Temperature compensation: ICUMSA
- Temperature sensor: PT100
- Prism: Sapphire
- Illumination: LED 590 nm
- Housing: Cast steel
- Interfaces:
                          RS-232
                          analog 0/4–20 mA
- Protection class: IP65
- Working voltage: 24 V
- Display: LCD 120x32 Pixel
- Operation: Touchscreen
- Output: 1 Relay

Sản phẩm khác cùng hãng

Phân cực kế tự động (Automatic Polarimeter)

Phân cực kế tự động (Automatic Polarimeter)

Model: P8000
Phân cực kế đo độ đường tự động (Automatic Sugar Polarimeter)
Phân cực kế để bàn (Manual Lab Polarimeter)

Phân cực kế để bàn (Manual Lab Polarimeter)

Model: P1000 LED
Khúc xạ kế tự động (Automatic Refractometer)

Khúc xạ kế tự động (Automatic Refractometer)

Model: DR 6000
Khúc xạ kế để bàn (Digital Abbe refractometer)

Khúc xạ kế để bàn (Digital Abbe refractometer)

Model: AR 2008
Khúc xạ kế điện tử loại cầm tay (Digital handheld Refractometer)
Bút đo khúc xạ kế (Manual Handheld Refractometer)
Máy đo tỷ trọng tự động

Máy đo tỷ trọng tự động

Model: DS 7800
Bể ổn nhiệt cho khúc xạ kế (Electronic Peltier Thermostat)
Máy đo điểm nóng chảy tự động (Melting Point Meters)
Kính hiển vi 2 mắt (Binocular Microscope)

Kính hiển vi 2 mắt (Binocular Microscope)

Model: MBL2000
Kinh hiển vi sinh học 3 mắt (Binocular Microscope )

Kinh hiển vi sinh học 3 mắt (Binocular Microscope )

Model: MBL2000-T
Kinh hiển vi sinh học 1 mắt (Binocular Microscope )

Kinh hiển vi sinh học 1 mắt (Binocular Microscope )

Model: MML1500
Máy đo điểm nóng chảy (Melting Point Meters)

Máy đo điểm nóng chảy (Melting Point Meters)

Model: KSP1D
Máy đo điểm nóng chảy (Melting Point Meters)

Máy đo điểm nóng chảy (Melting Point Meters)

Model: KSP1N
Máy đo khúc xạ (Proces Refractometer)

Máy đo khúc xạ (Proces Refractometer)

Model: PR21
Đo chỉ số khúc xạ (Digital Abbe refractometer)
Phân cực kế tự động (Automatic Economical Polarimeters)
Kinh lúp 1 mắt (Stereo microscope)

Kinh lúp 1 mắt (Stereo microscope)

Model: MSL4000
Quang kế ngọn lửa (Flame Photometer)

Quang kế ngọn lửa (Flame Photometer)

Model: FP8800
84.24.6666.5646