Sensor đo nhiệt độ và độ ẩm công nghiệp

Model : DME775

From : LSI


-         Kết nối: 7 chân cắm IP65

-         Tiêu chuẩn: IP 54

-         Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 80ºC

-         Bảo vệ điện: Tranzorb and Emifilters

-         Đầu ra chương trình: 0/4÷20 mA, 0/1÷5 V

-         Nguồn cung cấp: 12Vdc

-         Công suất tiêu thụ: 1W

-         Bộ phân thay thế: có thể thay thế(ML3021)

Nhiệt độ:

-         Nguyên tắc: Pt100 1/3 DIN B

-         Khoảng đo: Chương trình: -30 ~70ºC, -50~50ºC, -50~100ºC, 0~100ºC

-         Độ chính xác: 0.2ºC (0ºC)

-         Độ phân giải: 0.04ºC

-         Thời gian đáp ứng: 3 phút với bộ lọc, 20s với không bộ lọc.

Độ ẩm:

-         Nguyên tắc: Điện dung

-         Khoảng đo: 0 ~100%

-         Độ chính xác: ± 1.5% (5 ~ 95%)

-         Thời gian đáp ứng: 10 phút với bộ lọc, 20s với không bộ lọc

Sản phẩm khác cùng hãng

Sensor đo nhiệt độ không khí và nền nhà

Sensor đo nhiệt độ không khí và nền nhà

Model: EST 130
Sensor đo nhiệt độ bề mặt (Free wires)

Sensor đo nhiệt độ bề mặt (Free wires)

Model: DLE 124
Sensor đo nhiệt độ gắn tường

Sensor đo nhiệt độ gắn tường

Model: DLE 120
Data logger radio

Data logger radio

Model: ELR516
Data logger radio

Data logger radio

Model: ELR515R (Repeater un
Data logger radio

Data logger radio

Model: ELR515S (slave unit)
Data logger radio

Data logger radio

Model: ELR515M (Master unit
Data logger radio

Data logger radio

Model: ELR510R
Data logger radio

Data logger radio

Model: ELR510S
Data logger radio

Data logger radio

Model: ELR510M
Bộ ghi dữ liệu mini data logger

Bộ ghi dữ liệu mini data logger

Model: ELO007
Bộ ghi dữ liệu mini data logger

Bộ ghi dữ liệu mini data logger

Model: ELO008
Bộ ghi dữ liệu mini data logger

Bộ ghi dữ liệu mini data logger

Model: ELO010
Bộ ghi dữ liệu giám sát môi trường

Bộ ghi dữ liệu giám sát môi trường

Model: ELO105
Bộ ghi dữ liệu giám sát môi trường

Bộ ghi dữ liệu giám sát môi trường

Model: ELO305
Bộ ghi dữ liệu giám sát môi trường

Bộ ghi dữ liệu giám sát môi trường

Model: ELO310
Bộ ghi dữ liệu giám sát môi trường

Bộ ghi dữ liệu giám sát môi trường

Model: ELO515
Sensor đo nhiệt độ bức xạ mặt trời

Sensor đo nhiệt độ bức xạ mặt trời

Model: ERL205
Thiết bị đo tốc độ gió cố định công nghiệp
Thiết bị đo tốc độ gió cố định công nghiệp
84.24.6666.5646