Máy lấy mẫu không khí

Model : HVS1

From : MCZ-Đức


Thông số kỹ thuật:

-         Lấy mẫu: Độc lập, máy tính điều khiển lấy mẫu tren bộ lọc bụi

-         Bộ lọc mẫu: 1 bộ với đường kính 150mm

-         Điều khiển lấy mẫu: Dong chảy đều hoặc dung tích không đổi

-         Điều khiển dòng : Điều khiển lưu lượng bằng các phương pháp áp lực khác nhau

-         Độ chính xác dòng:

-         Tốc độ dòng: Lên tới 68m3 / giờ

-         Nguồn cung cấp: 220V/ 50Hz

-         Tự động xếp dãy: Hoạt động tự động không cần giám sát, người dùng cài đặt thời gian và ngày để bắt đầu và kết thúc cho dung tích và tốc độ dòng cho mỗi sự kiện lấy mẫu. Nếu tốc độ dòng ngoài giới hạn việc lấy mẫu sẽ dừng lại và chỉ rằng các mẫu không hợp lệ.

-         Giới hạn dòng: Người dùng có thể đặt giới hạn dòng

-         Lưu trữ dữ liệu: Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ cố định

-         Máy : vỏ bằng thép không gỉ

-         Đầu ra: RS232

-         Kích thước: 400 x 600 x 1800 mm không có đầu dò

84.24.6666.5646