Hệ thống giám sát vô tuyến điện

Model : OMEGA-Radio monitori

From : NOVO Corporation


Là 1 hệ thống máy tính để theo dõi và phân tích môi trường điện từ.

  Độ nhạy cao, tốc độ quét nhanh, độ phân giải cao.

  Ghi lại các đặc tính nhất thời, đặc điểm quang phổ và điều chế tín hiệu bao gồm tín hiệu xung và đơn

  Phân loại tín hiệu được phát hiện theo tiêu chuẩn của cơ sở dữ liệu

  Thiết bị bao gồm :

   + Máy Omega

   + ASP2: ăng ten băng rộng để trong nhà

   + Cáp Ăngten

   + Chuột máy tính

   + Tai nghe

   + Nguồn

 Các thiết bị bổ sung:

  + Chuyển đổi tần số : OMEGA-K6, OMEGA-K18 (mở rộng phạm vi hoạt động 6, 18 GHz)

  + Chuyển đổi tần số thấp OMEGA – KS2 (kiểm tra tín hiệu và độ ồn trong đường dây)

 Thông số kỹ thuật
  - Phạm vi tần số hoạt động:

   + Thiết lập cơ bản :25-3000 MHz

   + Với OMEGA – KS2 : 0.005 – 200

   + Với OMEGA – K6 : 3000 - 6000

   + Với OMEGA – K18 : 2000 – 18000

  - Tốc độ quét : Có thể lên tới 500MHz/s

  - Độ phân giải :

   + Trong chế độ dò : 2 kHz

   + Trong chế độ phân tích : 0.2kHz

  - Phạm vi năng lượng xuyên điều biến bậc 3 : 75dB

  - Độ nhạy : không nhỏ hơn 2µV

  - Nguồn : ~ 220V

  - Kích thước (mm): 475 x 480 x 153

  -Trọng lượng : 15kg

Sản phẩm khác cùng hãng

Ăngten dải rộng (trong nhà)

Ăngten dải rộng (trong nhà)

Model: ASP-1
Ăngten dải rộng (ngoài trời)

Ăngten dải rộng (ngoài trời)

Model: ASP-2
Ăngten dải rộng phổ dụng

Ăngten dải rộng phổ dụng

Model: ASU
Thiết bị tìm kiếm khu vực gần

Thiết bị tìm kiếm khu vực gần

Model: CONTOUR
Máy phân tích trường điện từ

Máy phân tích trường điện từ

Model: CORDON
Bộ phát hiện rò rỉ âm thanh

Bộ phát hiện rò rỉ âm thanh

Model: BINAFON
Hệ thống phân tích tín hiệu trong đường dây cáp
Thiết bị bắt chước tín hiệu đa chức năng

Thiết bị bắt chước tín hiệu đa chức năng

Model: IMPULSE-2
Máy chuyển đổi để phân tích tín hiệu tần số thấp
Thiết bị phát hiện máy quay video ẩn

Thiết bị phát hiện máy quay video ẩn

Model: VORON
Máy phát bảo vệ tiếng ồn

Máy phát bảo vệ tiếng ồn

Model: CICADA-C
Máy phát dao động âm thanh tiếng ồn

Máy phát dao động âm thanh tiếng ồn

Model: SONATA-AV-3М
Hệ thống gây nhiễu tiếng ồn

Hệ thống gây nhiễu tiếng ồn

Model: CHAOS-N
Thiết bị gây nhiễu điện thoại truyền thông/GPS/WiFi
Bộ Video tìm kiếm và kiểm tra

Bộ Video tìm kiếm và kiểm tra

Model: SHMEL-V2
Bộ gương tìm kiếm phổ dụng

Bộ gương tìm kiếm phổ dụng

Model: SHMEL-3N
Máy dò kim loại cầm tay

Máy dò kim loại cầm tay

Model: SPHINX-VM611
Máy dò kim loại cầm tay

Máy dò kim loại cầm tay

Model: SPHINX-VM612
Hệ thống máy tính để bàn X quang kiểm tra bưu phẩm
Hệ thống TV X quang di động

Hệ thống TV X quang di động

Model: NORKA-160
84.24.6666.5646