AMS - Mỹ

AMS Inc được thành lập vào năm 1942, các sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng bởi các cá nhân, các doanh nghiệp, chính phủ và các trường đại học trên toàn thế giới cho nhiều mục đích lấy mẫu. AMS thiết bị được sử dụng chủ yếu cho lấy mẫu môi trường và địa kỹ thuật và giám sát, cũng như cho các hoạt động khắc phục hậu quả. Chúng  cũng cung cấp giải pháp đơn giản cho một loạt các lĩnh vực khác, bao gồm: nông nghiệp, xây dựng, sân golf và sân, khai thác khoáng sản, phòng trừ sâu bệnh, vv
Công ty CP AIPT là nhà phân phối duy nhất các sản phẩn của hãng AMS Inc tại Việt Nam


84.24.6666.5646