Inciner8 - Anh

Inciner8 là nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới chuyên sản xuất các loại lò đốt rác thải động vật, sinh hoạt, công nghiệp, y tế. Cung cấp một giải pháp toàn diện cho khách hàng để xử lý rác thải, đảm bảo an toàn, thuận lợi và thân thiện với môi trường.
Chất lượng và uy tín được đặt lên hàng đầu lò đốt rác Iciner8 đã có mặt trên khắp thế giới. Từ năm 2014, công ty cổ phần AIPT Việt Nam chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm Inciner8 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

                                                     Thư ủy quyền của nhà sản xuất:
84.24.6666.5646