NORTEK - Hà Lan

Nortek AS là hang thiết bị khoa học chuyên chế tạo và phân phối các thiết bị đo lưu lượng dòng chảy. Các sản phẩm của hang dựa trên nguyên lý Doppler và bao gồm một loạt các thiết bị từ các sensor đo điểm đến các thiết bị đo profile.


84.24.6666.5646