Palintest - Anh

Palintest là một công ty hàng đầu thế giới trong công nghệ phân tích nước. Chúng tôi thiết kế, sản xuất và cung cấp đầy đủ các sản phẩm hiệu suất cao để theo dõi chất lượng nước trong một phạm vi rộng các ứng dụng.
Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam là đại diện duy nhất của hãng Palintest tại Việt Nam


84.24.6666.5646