Máy đo độ nén của đất

Máy đo độ nén của đất

Model: HMP LFG 4
Máy phân tích định lượng, chuyển đổi hình ảnh gel OMEGA LUM G
Máy phân tích định lượng , chụp hình ảnh gel Omega Fluor Plus
Máy phân tích định lượng , chụp hình ảnh gel Omega Fluor
Máy phân tích định lượng và chụp hình ảnh gel OMEGA LUM C
Máy phân tích định lượng và chụp hình ảnh gel OMEGA LUM W
Máy chụp ảnh gel sử dụng kết hợp với Smartphone
Bể ổn nhiệt

Bể ổn nhiệt

Model: BW-05G
Bể ổn nhiệt chế độ Digital

Bể ổn nhiệt chế độ Digital

Model: BW-05H
Máy đo quang hợp mẫu lỏng

Máy đo quang hợp mẫu lỏng

Model: CHLOROLAB 2 System
Máy đo quang hợp mẫu lỏng dưới ánh sáng

Máy đo quang hợp mẫu lỏng dưới ánh sáng

Model: CHLOROLAB 3 System
Máy đo diệp lục

Máy đo diệp lục

Model: CL 01
Máy đo huỳnh quang diệp lục

Máy đo huỳnh quang diệp lục

Model: PPEA
Soil Measurement Instruments

Soil Measurement Instruments

Model: Aquaterr’s portable
Soil Measurement Instruments

Soil Measurement Instruments

Model: The T300
Soil Measurement Instruments

Soil Measurement Instruments

Model: The EC-300 portable
Valve Actuating Receivers

Valve Actuating Receivers

Model: VALVE CONTROL RECEIV
Valve Actuating Receivers

Valve Actuating Receivers

Model: IRRIGATION CONTROL T
Valve Actuating Receivers

Valve Actuating Receivers

Model: REMOTE PUMP ACTUATIN
Valve Actuating Receivers

Valve Actuating Receivers

Model: VAR-1, 2, & 4 VALVE
Valve Actuating Receivers

Valve Actuating Receivers

Model: VALVE CONTROL RECEIV
Máy giám sát kim loại nặng trực tuyến

Máy giám sát kim loại nặng trực tuyến

Model: OVA 5000
Máy giám sát kim loại nặng online

Máy giám sát kim loại nặng online

Model: OVA 7000
Máy giám sát kim loại nặng cầm tay

Máy giám sát kim loại nặng cầm tay

Model: PDV 6000
84.24.6666.5646