Giường điều chỉnh bằng điện SCH4040

Giường điều chỉnh bằng điện SCH4040

Model: SCH 4040 ( 4 động cơ )
Giường điều chỉnh bằng điện SCH4050

Giường điều chỉnh bằng điện SCH4050

Model: SCH 4050 ( 4 động cơ )
Giường điều chỉnh bằng điện SCH4060

Giường điều chỉnh bằng điện SCH4060

Model: SCH 4060 ( 4 động cơ )
Giường điều chỉnh bằng điện SCH2060

Giường điều chỉnh bằng điện SCH2060

Model: SCH 2060 ( 2 động cơ )
Giường điều chỉnh cơ học MNB120

Giường điều chỉnh cơ học MNB120

Model: MNB 120
Giường điều chỉnh cơ học MNB210

Giường điều chỉnh cơ học MNB210

Model: MNB 210
Giường điều chỉnh cơ học MNB220

Giường điều chỉnh cơ học MNB220

Model: MNB 220
Giường điều chỉnh cơ học MNB230

Giường điều chỉnh cơ học MNB230

Model: MNB 230
Cáng bệnh nhân ES110

Cáng bệnh nhân ES110

Model: ES110
Cáng bệnh nhân ES140

Cáng bệnh nhân ES140

Model: ES 140
Cáng đa năng ST120

Cáng đa năng ST120

Model: ST 120
Cáng bệnh nhân OT140

Cáng bệnh nhân OT140

Model: OT 140
Cáng bệnh nhân OT150

Cáng bệnh nhân OT150

Model: OT 150
Nệm

Nệm

Model: MT 01
84.24.6666.5646