Dịch vụ cho thuê thiết bị khí tượng, thủy văn, môi trường

Hiện tại,Cổ phần Cổ phần AIPT Việt Nam  là nhà phân phối của các hãng sản xuất danh tiếng trên thế giới. Chúng tôi đã kết hợp với nhà sản xuất để phát triển dịch vụ cho thuê thiết bị; bảo dưỡng bảo trì hệ thống và cung cấp chuyên gia chuyên gia về các mảng như: 
- Cho thuê các thiết bị khí tượng

-Cho thuê thiết bị quan trắc chất lượng nước


 

Cho thuê thiết bị quan trắc chất lượng khí

 

 

Cho thuê thiết bị hải văn, thủy văn
Công ty chúng tôi đang có sẵn nhiều chủng loại thiết bị đo về khí tượng, thủy văn, hải văn … đáp ứng các yêu cầu đo đạc khảo sát, gồm: Thiết bị đo sóng, dòng chảy, thiết bị đo thủy triều, thiết bị đo mực nước, thiết bị đo lưu lượng mặt cắt dòng chảy, thiết bị đo chất lượng nước, CTD, độ đục, thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm tự động, thiết bị đo mưa, đo mực nước, đo bức xạ, đo gió, máy đo sâu, đo chất lượng khí …

 


84.24.6666.5646