PG Instruments Việt Nam

PG Instruments là nhà sản xuất uy tín, chuyên sản xuất các thiết bị phục vụ trong phòng thí nghiệm đặc biệt là các máy quang phổ:
PG Instruments có mặt hầu hết ở các quốc gia trên thế giới được các trường, các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu tin tưởng và sử dụng.


84.24.6666.5646