Module dòng điện / điện áp đầu ra

Module dòng điện / điện áp đầu ra

Model: SDM-CAN
Bộ ghép chuyển tiếp 16/32 kênh

Bộ ghép chuyển tiếp 16/32 kênh

Model: AM16/32B
Rơ le điều khiển

Rơ le điều khiển

Model: A6REL-12
Rơ le điều khiển

Rơ le điều khiển

Model: A21REL-12
Giao diện cảm biến dây dao động

Giao diện cảm biến dây dao động

Model: SEACAT Thermosalinog
Giao diện cảm biến dây dao động

Giao diện cảm biến dây dao động

Model: SEACAT Thermosalinog
Giao diện cảm biến dây dao động

Giao diện cảm biến dây dao động

Model: AVW200
Giao diện không dây cảm biến dây dao động

Giao diện không dây cảm biến dây dao động

Model: AVW211
Nguồn cung cấp có thể sạc lại

Nguồn cung cấp có thể sạc lại

Model: PS100
Vỏ hộp máy

Vỏ hộp máy

Model: ENC10/12
Cảm biến áp suất khí quyển

Cảm biến áp suất khí quyển

Model: CS106
Đường dẫn phân tích khí mở

Đường dẫn phân tích khí mở

Model: EC105
Tích hợp máy phân tích khí và máy đo gió siêu âm
Đường dẫn phân tích khí đóng

Đường dẫn phân tích khí đóng

Model: EC155
Ẩm kế Krypton

Ẩm kế Krypton

Model: KH20
Cảm biến điện trường

Cảm biến điện trường

Model: CS110
Cảm biến đề phòng sét đánh

Cảm biến đề phòng sét đánh

Model: SG000
Dụng cụ đo lượng mưa

Dụng cụ đo lượng mưa

Model: RIM8000
Cảm biến lượng tử

Cảm biến lượng tử

Model: LI190SB
Nhật xạ kế silicon

Nhật xạ kế silicon

Model: LI200X
Nhật xạ kế

Nhật xạ kế

Model: CMP3
Nhật xạ kế

Nhật xạ kế

Model: LP02
Nhật xạ kế

Nhật xạ kế

Model: CMP6
bức xạ kế

bức xạ kế

Model: NR-LITE2
84.24.6666.5646