Bức xạ kế

Bức xạ kế

Model: CNR4
tấm chắn bức xạ

tấm chắn bức xạ

Model: 41303 - 5A
Tấm chắn bức xạ

Tấm chắn bức xạ

Model: 41003-5
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tương đối
Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm

Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm

Model: HMP155A
Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm tương đối

Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm tương đối

Model: HMP60
Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm

Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm

Model: HC2S3
Phản xạ kế hàm lượng nước

Phản xạ kế hàm lượng nước

Model: CS616
Phản xạ kế hàm lượng nước

Phản xạ kế hàm lượng nước

Model: CS625
Phản xạ kế hàm lượng nước ngầm

Phản xạ kế hàm lượng nước ngầm

Model: CS650
Module dòng điện kích thích 8 kênh

Module dòng điện kích thích 8 kênh

Model: CE8
Màn hiển thị hydrosense

Màn hiển thị hydrosense

Model: HS2
Cảm biến độ ẩm dạng chiếc lá

Cảm biến độ ẩm dạng chiếc lá

Model: 237
Cảm biến độ ẩm dạng chiếc lá

Cảm biến độ ẩm dạng chiếc lá

Model: LWS
Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ

Model: 108
Đầu dò nhiệt độ RTD

Đầu dò nhiệt độ RTD

Model: 43347
Tấm chắn hút khí nhỏ gọn

Tấm chắn hút khí nhỏ gọn

Model: 43502
Tấm thông lượng nhiệt đất

Tấm thông lượng nhiệt đất

Model: HFP01
Tấm thông lượng nhiệt đất tự kiểm chuẩn

Tấm thông lượng nhiệt đất tự kiểm chuẩn

Model: HFP01SC
Bộ cảm biến âm thanh đo khoảng cách

Bộ cảm biến âm thanh đo khoảng cách

Model: SR50A
Bộ chuyển đổi áp suất

Bộ chuyển đổi áp suất

Model: CS455
Bộ cảm biến đo mực nước radar

Bộ cảm biến đo mực nước radar

Model: CS475
Bộ cảm biến radar đo mực nước

Bộ cảm biến radar đo mực nước

Model: CS476
Bộ cảm biến radar đo mực nước

Bộ cảm biến radar đo mực nước

Model: CS477
84.24.6666.5646