Đầu dò độ dẫn điện và nhiệt độ trong nước
Đầu dò pH

Đầu dò pH

Model: CSIM11
Đầu dò ORP

Đầu dò ORP

Model: CSIM11-ORP
Đầu dò Oxy hòa tan

Đầu dò Oxy hòa tan

Model: CS511
Thiết bị đo gió 3 gáo quay

Thiết bị đo gió 3 gáo quay

Model: 014A
Cảm biến hướng gió

Cảm biến hướng gió

Model: 024A
Bộ đo gió

Bộ đo gió

Model: 034B
bộ đo gió

bộ đo gió

Model: 03002
Thiết bị giám sát gió

Thiết bị giám sát gió

Model: 05103
Cảm biến gió siêu âm, RS-232

Cảm biến gió siêu âm, RS-232

Model: WINDSONIC1
Cảm biến gió siêu âm, SDI-12

Cảm biến gió siêu âm, SDI-12

Model: WINDSONIC4
Thiết bị đo gió siêu âm 3D

Thiết bị đo gió siêu âm 3D

Model: 81000
Thiết bị đo gió siêu âm 3D

Thiết bị đo gió siêu âm 3D

Model: CSAT3
Bức xạ kế hồng ngoại không dây

Bức xạ kế hồng ngoại không dây

Model: CWS220A
Bộ lấy mẫu nước riêng biệt

Bộ lấy mẫu nước riêng biệt

Model: PVS4100D
Bình đo lượng mưa

Bình đo lượng mưa

Model: CS701
Cảm biến đo điện áp đất nền duới nước
Đầu dò pH kỹ thuật số ISFET

Đầu dò pH kỹ thuật số ISFET

Model: CS526
Bộ lấy mẫu nước hỗn hợp di động

Bộ lấy mẫu nước hỗn hợp di động

Model: PVS4150C
Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ

Model: 107
Module dòng điện kích thích 4 kênh

Module dòng điện kích thích 4 kênh

Model: CE4
Bộ ghép trạng thái rắn 25 kênh

Bộ ghép trạng thái rắn 25 kênh

Model: AM25T
Thiết bị đo phù sa lơ lửng

Thiết bị đo phù sa lơ lửng

Model: OBS3A
Thiết bị đo phù sa lơ lửng

Thiết bị đo phù sa lơ lửng

Model: OBS-5+
84.24.6666.5646