Bể khuấy từ

Bể khuấy từ

Model: 20L Stirring Water B
Bể khuấy từ

Bể khuấy từ

Model: 10L Stirring Water B
Thiết bị làm lạnh

Thiết bị làm lạnh

Model: CSL-Chillers
Máy sấy Gel maxi

Máy sấy Gel maxi

Model: Gel Dryers
Máy sấy Gel midi

Máy sấy Gel midi

Model: Gel Dryers
Máy đo pH

Máy đo pH

Model: C1010
Tủ ấm

Tủ ấm

Model: CSL-NHYBRIDBASIC
Máy lắc điện từ tròn

Máy lắc điện từ tròn

Model: CS-NOR
Máy lắc điện từ dọc

Máy lắc điện từ dọc

Model: CS-NRK
Gel có gắn pin

Gel có gắn pin

Model: HBSET
Tủ tiệt trùng bằng tia UV

Tủ tiệt trùng bằng tia UV

Model: CSL-UVCABMINI
Máy bơm nhu động bậc bốn

Máy bơm nhu động bậc bốn

Model: MFU-02
Máy bơm nhu động bậc hai

Máy bơm nhu động bậc hai

Model: MFU-01
Máy ly tâm MultiFUGE Mini

Máy ly tâm MultiFUGE Mini

Model: CSL-MultiFUGE
Hệ thống chụp ảnh điện di

Hệ thống chụp ảnh điện di

Model: MicroDoc basic syste
Bàn đọc kết quả UV

Bàn đọc kết quả UV

Model: CSLUVTS365
84.24.6666.5646