Dụng cụ đo độ ẩm điện tử

Dụng cụ đo độ ẩm điện tử

Model: 3010
Máy đo độ ẩm

Máy đo độ ẩm

Model: 3070.0000
Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí
Máy ghi độ ẩm không khí

Máy ghi độ ẩm không khí

Model: 3210.0000
Thủy nhiệt kế tự ghi

Thủy nhiệt kế tự ghi

Model: 3200
Cảm biến đo tốc độ gió

Cảm biến đo tốc độ gió

Model: 4035.1000
Cảm biến đo tốc độ gió

Cảm biến đo tốc độ gió

Model: 4034.0000
Thiết bị đo hướng giớ vững chắc

Thiết bị đo hướng giớ vững chắc

Model: 4123.0000
Thiết bị đo hướng gió

Thiết bị đo hướng gió

Model: 4121.0000
Thiết bị đo gió siêu âm 2D

Thiết bị đo gió siêu âm 2D

Model: 4300.0000
Thiết bị đo gió siêu âm 3D

Thiết bị đo gió siêu âm 3D

Model: 4302.000
Cảm biến áp suất độ chính xác cao

Cảm biến áp suất độ chính xác cao

Model: 5002.0000
Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất

Model: 5004
Cảm biến áp suất với màn hiển thị LCD

Cảm biến áp suất với màn hiển thị LCD

Model: 5005.1000
Máy ghi áp khí vỏ bọc kim loại

Máy ghi áp khí vỏ bọc kim loại

Model: 5012.0000
Máy ghi áp khí vỏ bọc bằng gỗ

Máy ghi áp khí vỏ bọc bằng gỗ

Model: 5014.0000
Cảm biến bức xạ Si-Global bao gồm bộ khuếch đại
Nhật xạ kế CMP3, WMO class 2

Nhật xạ kế CMP3, WMO class 2

Model: 6006.0000
Nhật xạ kế CMP6, WMO class 1

Nhật xạ kế CMP6, WMO class 1

Model: 6012.1000
Nhật xạ kế CMP11, WMO tiêu chuẩn thứ cấp

Nhật xạ kế CMP11, WMO tiêu chuẩn thứ cấp

Model: 6013.1000
Cảm biến PAR

Cảm biến PAR

Model: 6017.0000
Bức xạ kế Netto CNR4, tích hợp cảm biến Pt 100

Bức xạ kế Netto CNR4, tích hợp cảm biến Pt 100

Model: 6025.0000
Máy ghi ánh nắng mặt trời

Máy ghi ánh nắng mặt trời

Model: 6040.1000
Cảm biến điện tử thời gian nắng

Cảm biến điện tử thời gian nắng

Model: 6038.1000
84.24.6666.5646