Cảm biến đo bức xạ

Cảm biến đo bức xạ

Model: ESR231
Cảm biến đo dòng nhiệt

Cảm biến đo dòng nhiệt

Model: ESR240
Cảm biến đo cường độ ánh sáng di động

Cảm biến đo cường độ ánh sáng di động

Model: ESR001#C
Cảm biến giám sát cường độ ánh sáng

Cảm biến giám sát cường độ ánh sáng

Model: DPA801
Cảm biến đo áp suất

Cảm biến đo áp suất

Model: EQL523
Sensor đo áp suất không khí

Sensor đo áp suất không khí

Model: ESP023
Cảm biến đo tốc độ gió

Cảm biến đo tốc độ gió

Model: ESV106#C
cảm biến đo VOCs

cảm biến đo VOCs

Model: ESO150#C
Cảm biến đo CO2

Cảm biến đo CO2

Model: ESO203#C
cảm biến đo NH3

cảm biến đo NH3

Model: ESO114#C
Cảm biến đo NO

Cảm biến đo NO

Model: ESO104#C
Cảm biến đo O3

Cảm biến đo O3

Model: ESO146#C
Cảm biến đo H2S

Cảm biến đo H2S

Model: ESO119#C
Cảm biến đo SO2

Cảm biến đo SO2

Model: ESO111#C
Cảm biến đo NO2

Cảm biến đo NO2

Model: ESO108#C
SENSOR đo CO

SENSOR đo CO

Model: DSO101#C
cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

Model: ESU102
Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm công nghiệp
Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không dây

Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không dây

Model: ELR 200
cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm kết nối Mini-Din
Sensor đo nhiệt độ và độ ẩm

Sensor đo nhiệt độ và độ ẩm

Model: DMA672.1
Cảm biến đo nhiệt độ không khí tự nhiên

Cảm biến đo nhiệt độ không khí tự nhiên

Model: ESU121
Cảm biến đo nhiệt độ bức xạ mặt trời

Cảm biến đo nhiệt độ bức xạ mặt trời

Model: EST 131
Cảm biến đo nhiệt độ trong nước và chất rắn
84.24.6666.5646