Cảm biến đo nhiệt độ trong nước và chất rắn
Cảm biến đo nhiệt độ bề mặt (Free wires)

Cảm biến đo nhiệt độ bề mặt (Free wires)

Model: EST 124
Cảm biến đo nhiệt độ bề mặt (qua sóng radio)
cảm biến nhiệt độ

cảm biến nhiệt độ

Model: EST033
Cảm biến đo nhiệt độ gắn tường

Cảm biến đo nhiệt độ gắn tường

Model: EST 105
Cảm biến đo O2

Cảm biến đo O2

Model: ESO140#C
Trạm quan trắc chất lượng nước đa thông số
Cảm biến đo mực nước bằng sóng siêu âm

Cảm biến đo mực nước bằng sóng siêu âm

Model: DQL006
Cảm biến đo độ dẫn

Cảm biến đo độ dẫn

Model: DQA445.60
Cảm biến đo thể tích nước và nhiệt độ cầm tay
Cảm biến đo hàm lượng nước và nhiệt độ

Cảm biến đo hàm lượng nước và nhiệt độ

Model: DME836
Cảm biến đo hàm lượng nước và nhiệt độ (không dây)
Cảm biến đo nhiệt độ và oxy

Cảm biến đo nhiệt độ và oxy

Model: DME840
Cảm biến theo dõi nhiệt độ và oxy không dây

Cảm biến theo dõi nhiệt độ và oxy không dây

Model: DME831
Cảm biển đo nhiệt độ và độ ẩm bên trong vật liệu
Cảm biến đo nhiệt độ

Cảm biến đo nhiệt độ

Model: DME832
Cảm biến đo pH của nước

Cảm biến đo pH của nước

Model: DQA453
Cảm biến đo tốc độ gió đầu ra tần số

Cảm biến đo tốc độ gió đầu ra tần số

Model: DNA302#C
Cảm biến đo tốc độ gió đầu ra analog

Cảm biến đo tốc độ gió đầu ra analog

Model: DNA806
Cảm biến đo gió nhỏ gọn

Cảm biến đo gió nhỏ gọn

Model: DNA202
Cảm biến đo hướng gió

Cảm biến đo hướng gió

Model: DNA815
Cảm biến đo hướng gió

Cảm biến đo hướng gió

Model: DNA816
Cảm biến đo hướng gió

Cảm biến đo hướng gió

Model: DNA314#C
Cảm biến đo hướng và tốc độ gió bằng sóng siêu âm
84.24.6666.5646