Cảm biến đo áp suất

Cảm biến đo áp suất

Model: DQA240.1
DLA400

DLA400

Model: Cảm biến đo nhiệt độ
Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm đất

Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm đất

Model: DQA340
Cảm biến tầm nhìn

Cảm biến tầm nhìn

Model: DPA305
Màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị

Model: CAO520
Màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị

Model: CAO532
Hệ thống báo động tốc độ gió

Hệ thống báo động tốc độ gió

Model: DGA400
Bộ hiển thị các thông số về gió

Bộ hiển thị các thông số về gió

Model: DGA311
Màn hình hiển thị lượng mưa

Màn hình hiển thị lượng mưa

Model: DGP020
Hộp chuyển đổi tín hiệu

Hộp chuyển đổi tín hiệu

Model: DEA485
Dụng cụ đo bay hơi tự động WMO

Dụng cụ đo bay hơi tự động WMO

Model: DYI010
Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Model: DEA852
Hộp chuyển đổi tín hiệu

Hộp chuyển đổi tín hiệu

Model: DEA420.1
Cảm biến đo mực nước

Cảm biến đo mực nước

Model: DQC001.60
Trạm quan trắc cảnh báo cháy rừng

Trạm quan trắc cảnh báo cháy rừng

Model:
Trạm quan trắc môi trường nông nghiệp
Trạm quan trắc chất lượng không khí tự động
Trạm quan trắc khí tượng di động

Trạm quan trắc khí tượng di động

Model:
84.24.6666.5646