Thiết bị dò linh kiện phi tuyến tính

Thiết bị dò linh kiện phi tuyến tính

Model: NR-900EMS
Máy dò bức xạ ion hóa 2 kênh cảnh báo

Máy dò bức xạ ion hóa 2 kênh cảnh báo

Model: NPS-3.2
Máy chuyển đổi tần số

Máy chuyển đổi tần số

Model: OMEGA-K18
Thiết bị phát hiện ma túy

Thiết bị phát hiện ma túy

Model: SEEKERe DDK
Thiết bị khôi phục dữ liệu điện thoại di động
Thiết bị khôi phục và trích xuất dữ liệu ổ cứng di động
Bộ khôi phục dữ liệu điện thoại di động

Bộ khôi phục dữ liệu điện thoại di động

Model: UFED touch Ultimate
Thiết Bị Giám Sát Không Dây Minius8

Thiết Bị Giám Sát Không Dây Minius8

Model: Minius 8
Thiết bị phát hiện chất nổ

Thiết bị phát hiện chất nổ

Model: SEEKERe EDK
Thiết Bị Giám Sát Không Dây Esk10i

Thiết Bị Giám Sát Không Dây Esk10i

Model: Esk10i
Thiết bị phát hiện chất nổ và ma túy

Thiết bị phát hiện chất nổ và ma túy

Model: SEEKERe MDK
84.24.6666.5646