Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, hiệu suất ánh sáng
Hệ thống phát hiện sự rò rỉ của nước

Hệ thống phát hiện sự rò rỉ của nước

Model: Security
Máy đo độ rung

Máy đo độ rung

Model: A4900
Khuếch tán sóng quang phổ

Khuếch tán sóng quang phổ

Model: DWS RheoLab II
Quang Phổ Kế LS

Quang Phổ Kế LS

Model: LS Spectrometer
84.24.6666.5646