Máy đếm hạt bụi 4 kênh

Máy đếm hạt bụi 4 kênh

Model: 804
MÁY ĐẾM HẠT BỤI HAI KÊNH

MÁY ĐẾM HẠT BỤI HAI KÊNH

Model: AEROCET-531
MÁY ĐẾM HẠT BỤI ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

MÁY ĐẾM HẠT BỤI ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ

Model: GT321
MÁY ĐẾM HẠT BỤI 2 KÊNH

MÁY ĐẾM HẠT BỤI 2 KÊNH

Model: GT 521
MÁY ĐO HẠT BỤI 6 KÊNH

MÁY ĐO HẠT BỤI 6 KÊNH

Model: GT-526S
MÁY ĐẾM HẠT BỤI CẦM TAY 4 KÊNH

MÁY ĐẾM HẠT BỤI CẦM TAY 4 KÊNH

Model: 831
MÁY ĐẾM BỤI 6 KÊNH ĐỂ BÀN

MÁY ĐẾM BỤI 6 KÊNH ĐỂ BÀN

Model: BT-637S
MÁY ĐO BỤI TỪ XA VỚI MÀN HÌNH HIỂN THỊ

MÁY ĐO BỤI TỪ XA VỚI MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Model: ES-642
Máy lấy mẫu không khí

Máy lấy mẫu không khí

Model: HVS1
Thiết bị phân tích khí thải

Thiết bị phân tích khí thải

Model: 2000/2008IR
Thiết bị phân tích khí thải

Thiết bị phân tích khí thải

Model: 2000/2008P
Hệ thống giám sát khí thải liên tục

Hệ thống giám sát khí thải liên tục

Model: 5000
Thiết bị phân tích khí thải

Thiết bị phân tích khí thải

Model: 1400
Nhật xạ kế

Nhật xạ kế

Model: MS-802
Nhật xạ kế

Nhật xạ kế

Model: MS-402
Nhật xạ kế

Nhật xạ kế

Model: MS-602
Trực xạ kế

Trực xạ kế

Model: MS-56
Phổ kế bức xạ

Phổ kế bức xạ

Model: MS-700
Phổ kế bức xạ

Phổ kế bức xạ

Model: MS-710
Phổ kế bức xạ cầm tay

Phổ kế bức xạ cầm tay

Model: MS-720
Phổ kế bức xạ

Phổ kế bức xạ

Model: LS-100
Cảm biến PAR loại nhỏ

Cảm biến PAR loại nhỏ

Model: ML-020P
Cảm biến Lux loại nhỏ

Cảm biến Lux loại nhỏ

Model: ML-020S-O
Cảm biến Lux loại nhỏ

Cảm biến Lux loại nhỏ

Model: ML-020S-I
84.24.6666.5646