Bộ chuẩn bị lỗ khoan

Bộ chuẩn bị lỗ khoan

Model: 400.78
Chùy xuyên cố điịnh

Chùy xuyên cố điịnh

Model: 59010
Bộ lấy mẫu lõi đất

Bộ lấy mẫu lõi đất

Model: 352.54
Bộ lấy mẫu đất

Bộ lấy mẫu đất

Model: 352.77
Bộ lấy mẫu đất chuyên nghiệp

Bộ lấy mẫu đất chuyên nghiệp

Model: 402.23
Thiết bị kiểm tra sức chống cắt của đất
Bộ lấy mẫu hơi khí trong đất

Bộ lấy mẫu hơi khí trong đất

Model: 209.19
Bộ khoan lấy mẫu hơi khí trong đất cứng

Bộ khoan lấy mẫu hơi khí trong đất cứng

Model: 209.24
Bộ lấy mẫu đất màu

Bộ lấy mẫu đất màu

Model: 424.35
Bể ổn nhiệt chế độ Analog

Bể ổn nhiệt chế độ Analog

Model: BW-05B
Bể khuấy ổn nhiệt

Bể khuấy ổn nhiệt

Model: CW-05G
Bể khuấy ổn nhiệt có làm mát

Bể khuấy ổn nhiệt có làm mát

Model: RW-0540G
Bể khuấy ổn nhiệt có làm mát

Bể khuấy ổn nhiệt có làm mát

Model: RW-0525G
Bể làm lạnh xifong

Bể làm lạnh xifong

Model: CTB-10
Tủ hút chân không khối lập phương

Tủ hút chân không khối lập phương

Model: VDC-11
Thiết bị sưởi khối

Thiết bị sưởi khối

Model: CHB-350S
Thiết bị sưởi khối lớn

Thiết bị sưởi khối lớn

Model: CHB-350T
Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 4 buồng

Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 4 buồng

Model: IB-02G-4C
Máy khuấy từ (scale)

Máy khuấy từ (scale)

Model: MS-12B
Máy khuấy từ kỹ thuật số

Máy khuấy từ kỹ thuật số

Model: MS-17G
Máy khuấy từ đa vị trí

Máy khuấy từ đa vị trí

Model: MS-23M
Máy khuấy từ

Máy khuấy từ

Model: MS - 17B
Mấy khuấy từ

Mấy khuấy từ

Model: MS - 22B
Máy khuấy từ

Máy khuấy từ

Model: MS - 12T
84.24.6666.5646