Máy khuấy từ

Máy khuấy từ

Model: MS - 17T
Máy khuấy từ đa vị trí

Máy khuấy từ đa vị trí

Model: MS - 33M
Máy khuấy từ đa vị trí

Máy khuấy từ đa vị trí

Model: MS - 32M
Máy khuấy từ đa vị trí

Máy khuấy từ đa vị trí

Model: MS - 51M
Máy khuấy từ đa vị trí

Máy khuấy từ đa vị trí

Model: MS - 52M
Máy khuấy từ đa vị trí

Máy khuấy từ đa vị trí

Model: MS - 53M
Máy khuấy từ trên không

Máy khuấy từ trên không

Model: MSE - 1
Máy khuấy từ trên không

Máy khuấy từ trên không

Model: MSE-2
Máy khuấy từ trên không

Máy khuấy từ trên không

Model: MSE-3
Bể ổn nhiệt đo độ nhớt

Bể ổn nhiệt đo độ nhớt

Model: VB-25G
Bể ổn nhiệt đo độ nhớt

Bể ổn nhiệt đo độ nhớt

Model: VB-40G
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức (250ºC)

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức (250ºC)

Model: OF-02G
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức loại lớn (200ºC)
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức loại lớn (300ºC)
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 2 buồng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 2 buồng

Model: OF-02G-2C
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 4 buồng

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 4 buồng

Model: OF-02G-4C
Tủ sấy đối lưu tự nhiên (250ºC)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên (250ºC)

Model: ON-02G
Tủ sấy đối lưu tự nhiên (220ºC)

Tủ sấy đối lưu tự nhiên (220ºC)

Model: ON-01E
Tủ lạnh bảo quản máu

Tủ lạnh bảo quản máu

Model: CLG-150
Tủ bảo quản dược phẩm (-25 ~ -15ºC)

Tủ bảo quản dược phẩm (-25 ~ -15ºC)

Model: FMG-150
Tủ bảo quản dược phẩm (-35 ~ -25ºC)

Tủ bảo quản dược phẩm (-35 ~ -25ºC)

Model: FCG-150
Máy lắc ngang

Máy lắc ngang

Model: SKF-3050R
Tủ môi trường -60 ~ 150ºC

Tủ môi trường -60 ~ 150ºC

Model: TH-GU-300
Tủ môi trường -5 ~ 85ºC

Tủ môi trường -5 ~ 85ºC

Model: TH-ICH-300
84.24.6666.5646