Máy lắc tròn có điều khiển

Máy lắc tròn có điều khiển

Model: 6100 000
Máy lắc kết hợp

Máy lắc kết hợp

Model: 6105 000
Tủ sấy hút

Tủ sấy hút

Model: 6161 000
Tủ sấy hút có điều khiển

Tủ sấy hút có điều khiển

Model: 6162 000
Lò sưởi hồng ngoại IRB1

Lò sưởi hồng ngoại IRB1

Model: 6060 000
Lò sưởi hồng ngoại IRB2

Lò sưởi hồng ngoại IRB2

Model: 6063 000
Lò sưởi hồng ngoại IRB6

Lò sưởi hồng ngoại IRB6

Model: 9066 000
Tủ an toàn phóng xạ lót chì

Tủ an toàn phóng xạ lót chì

Model: BDX.244-160
Tủ an toàn phóng xạ lót chì

Tủ an toàn phóng xạ lót chì

Model: BDX.244-110
Tủ lạnh an toàn phóng xạ lót chì

Tủ lạnh an toàn phóng xạ lót chì

Model: BDX244 – 003
Máy quang phổ UV-VIS

Máy quang phổ UV-VIS

Model: V-650
Máy quang phổ UV-VIS

Máy quang phổ UV-VIS

Model: V-670
MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI

MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI

Model: FT/IR-6600
Máy pha loãng theo trọng lượng

Máy pha loãng theo trọng lượng

Model: Gravimetric Diluter
Máy pha loãng mẫu thông minh

Máy pha loãng mẫu thông minh

Model: SMART DILUTOR W
Máy pha loãng mẫu theo thể tích BIO DILUTOR

Máy pha loãng mẫu theo thể tích BIO DILUTOR

Model: BIO DILUTOR Basic
Máy lấy mẫu khí vi sinh spin air

Máy lấy mẫu khí vi sinh spin air

Model: SPIN AIR
Máy lấy mẫu khí vi sinh spin air

Máy lấy mẫu khí vi sinh spin air

Model: SPIN AIR Slave
Máy đếm vòng vô khuẩn

Máy đếm vòng vô khuẩn

Model: Haloes Caliper
Máy nhuộm khuẩn gram POLY STAINER

Máy nhuộm khuẩn gram POLY STAINER

Model: POLY STAINER
Máy đếm khuẩn lạc hoàn toàn tự động

Máy đếm khuẩn lạc hoàn toàn tự động

Model: Automatic colony cou
Máy pha loãng mẫu theo thể tích BIO DILUTOR

Máy pha loãng mẫu theo thể tích BIO DILUTOR

Model: BIO DILUTOR Advanced
Máy phân bố mẫu trên đĩa PETRI EDDY JET

Máy phân bố mẫu trên đĩa PETRI EDDY JET

Model: EDDY JET 2
Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Máy đồng nhất mẫu vô trùng

Model: Masticator Compact
84.24.6666.5646