Omni PETTE đơn kênh

Omni PETTE đơn kênh

Model: SKU CV2
Máy quét MicroScan

Máy quét MicroScan

Model: CLS-MSCAN
Pipet đa kênh

Pipet đa kênh

Model: OmniPETTE 8 & 12 Mul
Pipet có bộ lọc

Pipet có bộ lọc

Model: OmniPET Pipette Fill
Bộ Liên Kết UV Chéo

Bộ Liên Kết UV Chéo

Model: CL 580
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: NanoPAC-300
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: EV200
Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện

Model: CS-300V
Thùng bảo quản đá

Thùng bảo quản đá

Model: CSLIB
Máy nhúng khô

Máy nhúng khô

Model: TCDB-01
Máy nhúng khô

Máy nhúng khô

Model: TCDB-02
Máy khuấy từ

Máy khuấy từ

Model: CSL-STIR
Bể khuấy từ

Bể khuấy từ

Model: 20L Stirring Water B
Bể khuấy từ

Bể khuấy từ

Model: 10L Stirring Water B
Thiết bị làm lạnh

Thiết bị làm lạnh

Model: CSL-Chillers
Máy sấy Gel maxi

Máy sấy Gel maxi

Model: Gel Dryers
Máy sấy Gel midi

Máy sấy Gel midi

Model: Gel Dryers
Máy đo pH

Máy đo pH

Model: C1010
Tủ ấm

Tủ ấm

Model: CSL-NHYBRIDBASIC
Máy lắc điện từ tròn

Máy lắc điện từ tròn

Model: CS-NOR
Máy lắc điện từ dọc

Máy lắc điện từ dọc

Model: CS-NRK
Gel có gắn pin

Gel có gắn pin

Model: HBSET
Tủ tiệt trùng bằng tia UV

Tủ tiệt trùng bằng tia UV

Model: CSL-UVCABMINI
Máy bơm nhu động bậc bốn

Máy bơm nhu động bậc bốn

Model: MFU-02
84.24.6666.5646