Tủ Tiệt Trùng Dao Thớt Bằng Tia Cực Tím Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Bát Đĩa Bằng Tia UV (Tia Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Dao Thớt Bằng Tia UV Và Sấy Khô

Tủ Tiệt Trùng Dao Thớt Bằng Tia UV Và Sấy Khô

Model: SK-1902U
Tủ Tiệt Trùng Dao Bằng Tia Cực Tím

Tủ Tiệt Trùng Dao Bằng Tia Cực Tím

Model: SK-10U
Tủ Tiệt Trùng Dao Bằng Tia Cực Tím

Tủ Tiệt Trùng Dao Bằng Tia Cực Tím

Model: SK-14U
Máy Tiệt Trùng Dao

Máy Tiệt Trùng Dao

Model: SK-15U
Tủ Tiệt Trùng Dao

Tủ Tiệt Trùng Dao

Model: SK-16U
Tủ Tiệt Trùng Khay Thực Phẩm Bằng Tia UV Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Khay Thực Phẩm Bằng Tia UV (Tia Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Khay Thực Phẩm Bằng Tia UV (Tia Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Khay Thực Phẩm Bằng Tia UV (Tia Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Khay Thực Phẩm Bằng Tia UV (Tia Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Quần Áo Bằng Tia UV (Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Quần Áo Bằng Tia UV (Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Quần Áo Bằng Tia UV (Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Quần Áo Bằng Tia UV (Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Quần Áo Bằng Tia UV (Cực Tím) Và Sấy Khô
Tủ Tiệt Trùng Quần Áo, Tạp Dề Bằng Tia UV Và Sấy Khô
Máy rửa bát loại nhỏ ( loại rửa dưới )

Máy rửa bát loại nhỏ ( loại rửa dưới )

Model: PMUE-600
Tủ sấy dụng cụ loại 2 cánh cửa

Tủ sấy dụng cụ loại 2 cánh cửa

Model: SKHP-1200NF
Tủ sấy dụng cụ

Tủ sấy dụng cụ

Model: SKHP-700NF
Tủ tiệt trùng dày, dép phòng mổ  bằng tia UV

Tủ tiệt trùng dày, dép phòng mổ bằng tia UV

Model: SKHP-N7718
Tủ tiệt trùng ống y tế bằng tia UV

Tủ tiệt trùng ống y tế bằng tia UV

Model: SKHP-N7705
Tủ tiệt trùng xe lăn bằng tia UV

Tủ tiệt trùng xe lăn bằng tia UV

Model: SKHP-7703W
84.24.6666.5646