Tủ tiệt trùng nệm bằng tia UV

Tủ tiệt trùng nệm bằng tia UV

Model: SKHP-7703M
Tủ tiệt trùng đồ dùng, quần áo  bằng tia UV

Tủ tiệt trùng đồ dùng, quần áo bằng tia UV

Model: SKHP-7702
Tủ tiệt trùng bộ đồ, vật dụng y tế bằng tia UV
Tủ tiệt trùng ống truyền dịch y tế bằng tia UV

Tủ tiệt trùng ống truyền dịch y tế bằng tia UV

Model: SKHP-7705
Tủ tiệt trùng dụng cụ y tế bằng tia UV

Tủ tiệt trùng dụng cụ y tế bằng tia UV

Model: SKHP-7700
Máy rửa bát loại nhỏ ( loại cửa/che mui )

Máy rửa bát loại nhỏ ( loại cửa/che mui )

Model: PMD-1200
Máy rửa bát loại nhỏ ( loại cửa/che mui )

Máy rửa bát loại nhỏ ( loại cửa/che mui )

Model: PMD-1200E
Máy rửa bát loại nhỡ ( kiểu giá băng truyền )

Máy rửa bát loại nhỡ ( kiểu giá băng truyền )

Model: PRC- 400
Máy rửa bát loại nhỡ ( kiểu giá băng truyền )

Máy rửa bát loại nhỡ ( kiểu giá băng truyền )

Model: PRC- 600
Máy rửa bát loại lớn ( băng truyền theo tầng )

Máy rửa bát loại lớn ( băng truyền theo tầng )

Model: PMF- 600
Máy rửa cửa trước loại rửa 4 chiều

Máy rửa cửa trước loại rửa 4 chiều

Model: PSF-FC100
Máy rửa dao , nĩa, thìa

Máy rửa dao , nĩa, thìa

Model: PSC- 2000
84.24.6666.5646