Author - trananh

Lắp Đặt Vận Hành Lò Đốt Xác Thải Động Vật I8-55A Khu Sinh Thái Sapa

Lò đốt xác động vật I8-55A của hãng INCINER hay còn có tên gọi khác nhau: lò đốt xác thải động vât, lò xử lý xác động vật, lò đốt xử lý xác động vật, hệ thống đốt xác động vật, hệ thống xử lý xác động vật, thiết bị đốt xác động vật, thiết bị đốt xử lý xác động vật,…Lò đốt xác thải động vật I8-55A - INCINER-ANHI. GIỚI THIỆU CHUNG Chất thải động vật mang theo những...

Lò đốt rác thải y tế HANARO – Hàn Quốc

Lò đốt rác thải y tế hay còn gọi cách khác như: Lò đốt rác y tế, Lò xử lý rác y tế, Hệ thống đốt rác thải y tế, Hệ thống đốt rác y tế, Hệ thống xử lý rác thải y tế, Hệ thống xử lý rác y tế, Thiết bị đốt rác y tế, Thiết bị xử lý rác y tế,... AIPT là công ty đại diện phân phối chính thức của hãng Hanaro – Hàn...

Bàn giao lò đốt xác động vật BHF-100

Lò đốt xác động vật hay còn gọi tên khác như: Lò đốt xác thải động vật, Lò đốt xử lý xác động vật, Lò xử lý xác động vật, Lò đốt rác thải động vật, Lò thiêu xác động vật, Hệ thống đốt xác thải động vật, Hệ thống đốt xác động vật, Hệ thống xử lý xác thải động vật, Hệ thống xử lý xác động vật, Hệ thống đốt xác động vật, Hệ thống đốt rác...

Bàn giao thành công máy kiểm tra mạch tự động Access 2 Prober

Huntron Access 2 Prober được sử dụng để tự động kiểm tra các cụm mạch in (PCA) mà không phải kiểm tra bằng tay. Công nghệ thử nghiệm Flying Prober giúp quá trình kiểm tra của bạn sẽ giảm đáng kể thời gian kiểm thử tăng năng suất công việc. Access 2 Prober được thiết kế để truy cập chính xác các điểm kiểm tra trên PCA có kích thước trung bình đến lớn. Độ chính xác đặc biệt đạt...

Lắp đặt trạm quan trắc khí tượng di động cho Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn và Biến đổi khí hậu

Với tình hình môi trường khí hậu hiện nay, nhất là ở Hà Nội sau khi được đo về chất lượng môi trường trên thế giới về sự ô nhiễm khói bụi môi trường và các thay đổi khí hậu về tự nhiên. Thì Việt Nam đang nằm trong TOP 10 thành phố đang bị ảnh hưởng ô nhiễm khí hậu nặng nề nhất trên toàn thế giới, tính đến ngày 18/9/2019 thành phố Hà Nội, Việt Nam đang...