Đèn Khử Trùng Amalgam

Đèn Khử Trùng Amalgam

Model: Amalgam LIT
Hệ thống UV khử trùng nước sinh hoạt MST

Hệ thống UV khử trùng nước sinh hoạt MST

Model: DUV-1-48-N MST
Hệ thống UV khử trùng nước sinh hoạt ADV

Hệ thống UV khử trùng nước sinh hoạt ADV

Model: DUV-1-48-N ADV
Hệ thống UV khử trùng nước sinh hoạt BSC

Hệ thống UV khử trùng nước sinh hoạt BSC

Model: DUV-1-21-N BSC
Hệ thống UV khử trùng nước và chất thải MST

Hệ thống UV khử trùng nước và chất thải MST

Model: DUV-1-48-N MST
Hệ thống UV khử trùng nước và chất thải ADV

Hệ thống UV khử trùng nước và chất thải ADV

Model: DUV-1-48-N ADV
Hệ thống UV khử trùng nước và chất thải BSC

Hệ thống UV khử trùng nước và chất thải BSC

Model: DUV-1-21-N BSC
Hệ thống UV khử trùng nước trong CN dược phẩm MST

Hệ thống UV khử trùng nước trong CN dược phẩm MST

Model: DUV-1A50-N PH MST
Hệ thống UV khử trùng nước trong CN dược phẩm ADV

Hệ thống UV khử trùng nước trong CN dược phẩm ADV

Model: DUV-1A50-N PH ADV
Thiết bị khử trùng UV SVETOLIT 100 N

Thiết bị khử trùng UV SVETOLIT 100 N

Model: SVETOLIT 100 N
Thiết bị khử trùng UV SVETOLIT 100

Thiết bị khử trùng UV SVETOLIT 100

Model: SVETOLIT 100
Thiết bị khử trùng UV SVETOLIT 50

Thiết bị khử trùng UV SVETOLIT 50

Model: SVETOLIT 50
Các thiết bị tích hợp modul kháng khuẩn CSC

Các thiết bị tích hợp modul kháng khuẩn CSC

Model: MEGALIT AERO 300-1
Các thiết bị tích hợp modul kháng khuẩn

Các thiết bị tích hợp modul kháng khuẩn

Model: MEGALIT 6
Máy chiếu tia bức xạ di động mở

Máy chiếu tia bức xạ di động mở

Model: SVETOLIT 400
Máy tuần hoàn và làm sạch không khí AEROLIT 3000

Máy tuần hoàn và làm sạch không khí AEROLIT 3000

Model: AEROLIT 3000
Máy tuần hoàn và làm sạch không khí AEROLIT 400

Máy tuần hoàn và làm sạch không khí AEROLIT 400

Model: AEROLIT 400
Máy Tuần Hoàn Và Làm Sạch Không Khí AEROLIT 200

Máy Tuần Hoàn Và Làm Sạch Không Khí AEROLIT 200

Model: AEROLIT 200
84.24.6666.5646