Hệ Thống Xử Lý Rác Thải Y Tế

Hệ Thống Xử Lý Rác Thải Y Tế

Model: Concept 150
Hệ Thống Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt 10 tấn/giờ

Hệ Thống Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt 10 tấn/giờ

Model: SANTE - 10000
Lò đốt rác thải sinh hoạt 500kg/h

Lò đốt rác thải sinh hoạt 500kg/h

Model: NHS-500
Lò đốt rác thải sinh hoạt 1000kg/h

Lò đốt rác thải sinh hoạt 1000kg/h

Model: NHS-1000
Lò đốt rác thải y tế loại nhỏ

Lò đốt rác thải y tế loại nhỏ

Model: I8M-15
Lò đốt rác thải loại nhỏ

Lò đốt rác thải loại nhỏ

Model: I8-10
Lò đốt rác thải loại nhỏ

Lò đốt rác thải loại nhỏ

Model: I8M-10S
Lò đốt rác thải

Lò đốt rác thải

Model: I8-20
Lò đốt rác thải

Lò đốt rác thải

Model: I8-20S
Lò đốt rác thải động vật

Lò đốt rác thải động vật

Model: I8-20A
Lò đốt rác thải

Lò đốt rác thải

Model: I8-40
Lò đốt rác thải

Lò đốt rác thải

Model: I8-40S
Lò đốt rác thải động vật

Lò đốt rác thải động vật

Model: I8-40A
Lò đốt rác thải

Lò đốt rác thải

Model: I8-55
Lò đốt rác thải

Lò đốt rác thải

Model: I8-55S
Lò đốt rác thải động vật

Lò đốt rác thải động vật

Model: I8-55A
Lò đốt rác thải

Lò đốt rác thải

Model: I8-75
Lò đốt rác thải

Lò đốt rác thải

Model: I8-75S
Lò đốt rác thải động vật

Lò đốt rác thải động vật

Model: I8-75A
Lò đốt rác thải loại lớn

Lò đốt rác thải loại lớn

Model: I8-140
Lò đốt rác thải loại lớn

Lò đốt rác thải loại lớn

Model: I8-200
Lò đốt rác thải loại lớn

Lò đốt rác thải loại lớn

Model: I8-250
Lò đốt rác thải loại lớn

Lò đốt rác thải loại lớn

Model: I8-700
Lò đốt rác thải y tế loại lớn

Lò đốt rác thải y tế loại lớn

Model: I8M-120
84.24.6666.5646