Lắp Đặt Vận Hành Lò Đốt Xác Thải Động Vật I8-55A Khu Sinh Thái Sapa