Giám sát âm thanh và video bí mật DTC/Spectronic


Giám sát âm thanh và video bí mật DTC/Spectronic

Một loạt các giải pháp giám sát âm thanh và video bí mật của DTC được củng cố bởi hơn 30 năm kinh nghiệm. Các sản phẩm DTC được sử dụng độc quyền bởi cơ quan thực thi pháp luật, tình báo và lực lượng hoạt động đặc biệt của quân đội trên toàn thế giới, trong nỗ lực chống khủng bố và tội phạm. Các giải pháp giám sát âm thanh và video bí mật có thể đạt được các tiêu chuẩn bằng chứng rất cao trong các tình huống như xác định và giám sát các mối đe dọa khủng bố, giám sát tội phạm có tổ chức và các hoạt động rủi ro cao.

SỰ KHÁC BIỆT DTC
Các giải pháp DTC cung cấp các hệ thống truyền âm thanh chất lượng cao và các bản ghi âm/ video với xác minh bằng chứng rất mạnh mẽ, phù hợp với nhiều loại hoạt động.

ỨNG DỤNG
Hoạt động giám sát bí mật với các sản phẩm gắn trên cơ thể
Hoạt động giám sát di động bí mật
Lắp đặt lâu dài, bí mật
Hoạt động tầm xa qua Ethernet, Wi-Fi hoặc mạng di động