Hãng phần mềm Compelson | Séc

Sản phẩm: Pháp y điện thoại: phá khóa, khôi phục, phân tich , trích xuất điện thoại
Trang web: mobiledit.com
Compelson Labs được thành lập năm 1991 và được biết đến với những sản phẩm tiên phong như MOBILedit, hiện được hàng triệu người dùng trên toàn thế giới sử dụng cho nhiều tác vụ liên quan đến điện thoại di động. Với công cụ đa năng MOBILedit, chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện tất cả các tác vụ mà bạn có thể thực hiện với điện thoại của mình — chẳng hạn như sao lưu , khôi phục, chỉnh sửa hàng loạt và khôi phục dữ liệu đã xóa. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp khóa đào tạo pháp y qua điện thoại để giúp bạn có thể sử dụng khả năng vượt trội công nghệ qua cách điều tra qua điện thoại.